Reading time
4m

Tööturgu käsitleva teabe töövahend on mõeldud kõikidele elukestva nõustamise ja karjääri arendamisega tegelevatele või sellest huvitatud karjäärinõustajatele. Elukestvat nõustamist tuleb mõista laias, Euroopa Liidu defineeritud tähenduses.Elukestva nõustamise eesmärk on edendada karjääri arendamise oskuseid ning hõlbustada eriala ja töökoha valimist. 

 
ELUKESTVA NÕUSTAMISE DEFINITSIOON

Nõustamine on jätkuv protsess, mis aitab inimestel sõltumata nende vanusest ja eluetapist määrata kindlaks oma võimed, oskused ja huvid, langetada õpingute, koolituse ja töötamisega seotud otsuseid ning kujundada oma elu hariduse, koolituse, töö ja muus vallas, kus on võimalik neid võimeid ja oskusi omandada ja/või kasutada (2008, ELi nõukogu resolutsioon). See viitab koolides, ülikoolides, tööhõivetalitustes, kutsenõustamiskeskustes ja sotsiaalnõustamisprogrammide raames jne igal eluetapil toimuvale kutsenõustamise ja karjääriõppe tegevusele. Elukestva nõustamise eesmärk on edendada karjääri arendamise oskuseid ning hõlbustada eriala ja töökoha valimist.

Tööturgu käsitlev teave täidab kutsesuunamise ja -nõustamise juures olulist osa.Tööturgu käsitlev teave aitab tutvuda töömaailmas leiduvate võimaluste ja alternatiividega ning näitab, kuidas nendeni jõuda. Erinevat liiki tööturgu käsitlev teave võib olla olulisem või vähemolulisem 
sõltuvalt konkreetse isiku (kliendi) eluetapist ja elukorraldusest.

 
 • Kooliõpilaste puhul keskenduvad LMI küsimused näiteks järgmisele: milles ma andekas olen?Mis mulle meeldib? Miks me töötame?Milles seisneb töö väärtus?Mis on amet?Mis on sektor?
 • Täiskasvanud õppijate puhul võivad tõstatuda järgmised küsimused: kas mu oskused vastavad jätkuvalt tööandjate vajadustele? Millised võimalused ootavad mind siis, kui naasen tööturule pärast mõneaastast puudumist?Millised koolitused või toetused on saadaval uute oskuste omandamiseks või olemasolevate ajakohastamiseks?

Tööturgu käsitleva teabe töövahendid on mõnikord suunatud ühele konkreetsele kasutajarühmale, teinekord aga erinevatele kasutajarühmadele.

Erinevate kasutajarühmade kohta saate teavet siit.

 
ELUKESTVA ÕPPE KASUTAJARÜHMAD

Tööturgu käsitlev teave on kasulik kõikvõimalike kasutajarühmade kutsesuunamise ja -nõustamisega seotud tegevuseks. 

Eristatakse järgmisi kasutajarühmasid:

 • kooliõpilased;
 • kutsehariduse ja -õppe õpilased; 
 • üliõpilased;
 • täiskasvanud õppijad;
 • töötavad isikud;
 • töötud;
 • vanemad täiskasvanud;
 • riskirühma kuuluvad noored;
 • ebasoodsas olukorras olevad rühmad;
 • rändetaustaga isikud.

Selles töövahendis osutatakse tööturgu käsitleva teabe lisaväärtusele elukestva nõustamise jaoks ning näidatakse, kuidas tööturgu käsitleva teabe kasutamine aitab tugevdada nõustamistegevust. Kuna IKT mängib meie ühiskonnas ja elukestvate nõustamisteenuste juures olulist osa, leiate sellest töövahendist veel teavet IKT, tööturgu käsitleva teabe ja elukestva nõustamise osa kohta.

See töövahend on lähtepunkt edasiseks uurimiseks ja ühendab endas kõige tähtsamaid valdkonda puudutavaid sõnumeid. Töövahend sisaldab näiteid heade tavade kohta. Siia on lisatud linke muude kasulike ressursside juurde (nt aruanded, käsiraamatud, kasutusjuhendid, veebilehed jne). 

Märkus: heade tavade üksikasjalik kirjeldus on toodud LMI, IKT ja elukestva nõustamise käsiraamatus ning Cedefopi uuringus tööturgu käsitleva teabe ja nõustamise kohta.