Olet täällä

Kuinka voit työskennellä erityisryhmien parissa?

Uraohjaajien tulee olla tietoisia asiakkaiden monenlaisista ammattitaidoista ja näihin vaikuttavista koulutusprofiilista, kielitaidosta, sosiaalisesta tilanteesta, maahanmuuttajataustasta ja kognitiivisista kyvyistä, minkä vuoksi vaatimukset työmarkkinatiedon esittämiseen ja työstämiseen uraohjauksessa ovat erilaiset.

Kun tehdään töitä erityisryhmien kanssa, on tärkeää määrittää kyseisen asiakasryhmän tarpeet ja ammattitaidot. Suunnittele ohjaustoimesi alusta alkaen siten, että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöiset siinä kontekstissa ja sille asiakasryhmälle, jonka parissa työskentelet. Joskus konkreettiset välineet voivat parantaa tarjotun tiedon vastaanottoa (esim. kuvat tai piktogrammit tekstin sijaan). Harkitse erityisten tukityökalujen käyttöä. Tiedon jakamiseen erityisryhmille on kehitetty erityisiä työkaluja ja menetelmiä. Joissakin työkaluissa sovelletaan kaikkien tarpeet huomioon ottavia suunnitteluperiaatteita, jotta malli vastaisi mahdollisimman moniin erityistarpeisiin. 

 
KAIKKIEN TARPEET HUOMIOON OTTAVA SUUNNITTELUPERIAATE

http://designforall.org/

Panostus rajapintaan, joka esittää työmarkkinatiedon asiakkaan tarpeiden ja osaamistason mukaisesti, on tärkeää. Jotkin työkalut on suunniteltu siten, että ne voivat tavoittaa laajan asiakasjoukon, myös asiakkaat, joilla on erityistarpeita (esim. vähäinen kielitaito tai heikot kognitiiviset kyvyt). Tällainen työkalu on esim. kuviin perustuva Berufe Entdecker. Erityisesti, kun kohderyhmänä ovat koululaiset tai nuoret mahdolliset tulevat ammattilaiset, verkkotyökalut, joissa on panostettu houkuttelevaan suunnitteluun sekä kuvien että tekstin osalta, lisäävät niiden tavoittamisen todennäköisyyttä koulululais-/opiskelijayhteisössä (esimerkiksi verkkosivusto BeroepeninBeeld.nl (ammatit kuvissa), joka on houkutteleva sekä koululaisten, opiskelijoiden että opettajien mielestä).

Erityisryhmille on kehitetty erityisiä toimintatapoja ja ohjelmia. Niitä käyttävät usein erityisryhmien parissa työskentelevät uraohjaajat tai -neuvojat; eivät aina välttämättä yksittäiset käyttäjät itse.

 
ASIAKASRYHMILLE RÄÄTÄLÖIDYT TYÖMARKKINATIEDON TYÖKALUT
  • Visuaalinen työkalu koululaisille Berufe Entdecker (Saksa): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Latvian valtion työvoimatoimiston kehittämää uratietoa ja työnhakijan käsikirja selkokielellä: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Hanke, joka vastaa kohdennettujen toimenpiteiden tarpeeseen räätälöityinä lapsille, joilla on erityisopetustarpeita KomposyT (Slovakia) www.komposyt.sk
 
KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA ASIAKASRYHMILLE, JOILLA ON ERTYISTARPEITA

Het Beroepenhuis on omaksunut eriytetyn lähestymistavan ryhmille, joilla on erilaisia tarpeita (opiskelijat, joilla on erityistarpeita, ja OKAN-opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole maan virallinen kieli). Vuosien ajan on kehitetty ohjausmenetelmää, joka mukautuisi helposti vierailuryhmien 
taitotason ja tarpeiden mukaan. Vierailua tukevat materiaalit on laadittu eri muodoissa (mm. piktogrammit ja selkokieli). Esitys sisältää tutkimusnurkkauksia, joiden vaikeustaso vaihtelee (esim. ravintolanurkkaus on helpompi kuin kemian alan esittely; eräänä syynä tähän on se, että ravintolatyö on opiskelijoille tutumpaa kuin kemianteollisuuden prosessilinjat). Työtehtävät on suunniteltu vaikeustasoltaan erilaisiksi. Ryhmäopas voi mukauttaa ohjeita myös vierailun aikana sekä koko ryhmän että yksittäisten opiskelijoiden osalta. Tällä tavoin jokainen saa samat tiedot. www.beroepenhuis.be

Collapsible section
Collapsed by default