Tervetuloa Työmarkkinatieto-työkalupakkiin

Tämän työkalupakin kohteena on työmarkkinatiedon merkitys elinikäisessä ohjauksessa sekä sen sisällyttäminen elinikäiseen ohjaukseen TVT-työkalujen avulla. 

Työmarkkinatieto-työkalupakin tavoitteena on korostaa työmarkkinatiedon sekä tieto- ja viestintäteknologian merkitystä elinikäisessä ohjauksessa. Esitämme myös perustietoa ja -esimerkkejä ja annamme yleiskatsauksen hyödyllisistä resursseista. 

Tämän Työmarkkinatieto-työkalupakin kohderyhmänä ovat Euroopan Unionin alueella toimivat uraohjaajat, joiden työhön liittyy elinikäistä ohjausta, sekä kaikki muut tästä työsarasta kiinnostuneet. 

Työkalupakin perimmäisenä tavoitteena on edistää elinikäisen ohjauksen laadun parantamista. Työkalupakin lukijoiden kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita.