Vejledere bør forsøge at etablere et enkelt kontaktpunkt for arbejdsmarkedsinformation, eller en kort liste over væsentlige arbejdsmarkedsinformationsværktøjer til karrierevejledning og uddannelse, eftersom der findes et stort udvalg af tilgængelige værktøjer, manualer, profileringsinstrumenter. Ud over de eksempler og referencer, der findes andetsteds i værktøjspakken, stiller vi andre interessante kilder til rådighed.

INTERESSANTE EUROPÆISKE KILDER