Poradci by se měli pokusit vytvořit jediný vstupní bod LMI nebo seznam klíčových nástrojů LMI pro kariérové poradenství a vzdělávání, neboť k dispozici je široká řada nástrojů, příruček a nástrojů k vytváření profilů. 
Kromě příkladů a odkazů uvedených jinde v souboru nástrojů nabízíme další zajímavé zdroje.

ZAJÍMAVÉ EVROPSKÉ ZDROJE