Reading time
4m

Informacije o trgu dela nam opisujejo delovno mesto ali trg dela. Informacije o trgu dela opisujejo pretekle in sedanje pogoje na trgu dela ter predvidevanja za prihodnost. Pojasnjujejo, kje se priložnosti za delo povečujejo ali zmanjšujejo, kateri poklici obstajajo, kaj morate študirati, da postanete strokovnjak v tem poklicu, kaj je potrebno za opravljanje poklica, kako najti zaposlitev, zamenjati zaposlitev ali napredovati na poklicni poti.

 

Kaj pa informacije o trgu delovne sile? Informacije o trgu delovne sile se nanašajo na informacije trga dela, ki so bile pred predstavitvijo javnosti analizirane in razložene. V bistvu so karierne informacije v večini tudi informacije o trgu dela. V tej zbirki orodij uporabljamo pojem informacij o trgu dela, ki se nanaša na informacije o trgu dela in informacije o trgu delovne sile.

V nadaljevanju sledi definicija informacij o trgu dela za vseživljenjsko orientacijo:

 
DEFINICIJA INFORMACIJ O TRGU DELA ZA VSEŽIVLJENJSKO ORIENTACIJO

Informacije o trgu dela za vseživljenjsko orientacijo so opredeljene kot informacije o naslednjih elementih: 

 1. Profili in trendi trga dela, vključno z napovedmi za zaposlovanje, brezposelnost in zaslužke po sektorjih, poklicih. Podatki morajo biti na voljo na državni, regionalni in lokalni ravni, kjer so objavljeni statistično zanesljive informacije in podatki, ki ne razkrivajo posameznikove identitete. Osnovna načela predpisov, zakonov in politik trga dela.
 2. Trendi ter znanje in spretnosti, vključno s potrebami po znanju in spretnostih ter neskladji in vrzelmi v slednjih, skupaj s trenutnimi in prihodnjimi zahtevami po znanju in spretnostih. Regionalno in lokalno raven je treba vključiti, če so na voljo statistično zanesljive informacije in informacije, ki ne razkrivajo posameznikove identitete.
 3. Informacije o poklicih, vključno z informacijami o zahtevah glede znanja in spretnosti, izobrazbi, interesih, delovnih pogojih, pomanjkanju znanja in spretnosti, plačah in zaslužkih. 
 4. Vključenost in napredovanje pri poklicih, vključno s prostimi delovnimi mesti.
 5. Vključenost in napredovanje v izobraževanju in usposabljanju za pridobitev znanja in spretnosti za poklic ali premostitev vrzeli v znanju in spretnostih za želen poklic.
 6. Informacije o kariernem načrtovanju ter kje najti informacije in pomoč. 
 7. Vprašanja enakih možnosti in raznolikosti (podporni ukrepi) in spreminjanje profila delovne sile.

Kakšne so dobre informacije o trgu dela?

Standardi kakovosti za informacije o trgu dela morajo biti visoki, ker imajo informacije o trgu dela številne razsežnosti (kot je razvidno iz definicije) in njihovo upravljanje ni enostavno. V nadaljevanju sledijo merila kakovosti za informacije o trgu dela za vseživljenjsko orientacijo. 

Kakšne so dobre informacije o trgu dela za vseživljenjsko orientacijo?

Visokokakovostne informacije o trgu dela morajo imeti naslednje značilnosti:

 • natančnost (npr. statistično zanesljive),
 • popolnost, npr. v okviru sektorjev, regij,
 • pravočasnost: najnovejši podatki, pogosto posodobljeni,
 • ustreznost glede na potrebe uporabnikov in prilagojene potrebe različnih skupin uporabnikov,
 • privlačnost in razpoložljivost v različnih oblikah (npr. slike, infografika, tabele, grafikoni, grafi in video posnetki),
 • dostopnost: upoštevati različne zmožnosti in ozadja, enostavno razumljiva besedila, dostop do informacij brez registracije, po ugodni ceni ali brezplačno, kolikor je to mogoče, na voljo v elektronski in tiskani obliki,
 • nepristranskost: predložene informacije so v skladu z interesi uporabnika, na njih ne vplivajo ponudniki, institucionalni in finančni interesi, ne diskriminirajo na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, družbenega razreda, kvalifikacij in sposobnosti,
 • pristojnost,
 • primerljivost podatkov skozi čas, na različnih geografskih ravneh,
 • vključujejo lokalne in regionalne informacije, da prikažejo možnosti v regiji, kjer posameznik živi, in možnosti v drugih regijah (lahko spodbujajo mobilnost),
 • transparentnost: viri podatkov so navedeni,
 • preprosto posodabljanje,
 • naprednost.
 
Primer naprednih informacij o trgu dela

Prihodnja rast zaposlovanja (sprememba v %) po sektorjih v EU v obdobju 2015–2025

Vir: Skills Panorama, Cedefop

Povezava: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
 

Posebna pozornost bo namenjena naslednjih točkam: 

 • Posamezni uporabniki pričakujejo zanimive informacije o trgu dela. Pomembno je, da so informacije o trgu dela predstavljene na vizualno privlačen način na spletnih straneh, infografih, spletnih orodjih, v brošurah itn. Poleg tega je treba LMI predstaviti na drugačne načine, da izpolnijo različne potrebe po informacijah in sloge učenja (in sposobnosti) strank.  Poleg tega uporabniki radi preizkusijo stvari, eksperimentirajo, delajo, imajo dostop do navdihujočih dejavnosti v prostorih delodajalca.   
 • Pri svojem delu je morda težko najti ravnovesje med zagotavljanjem nevtralnih in objektivnih kariernih nasvetov na podlagi objektivnih informacij o trgu dela ter ciljem in strategijo organizacije, za katero delate. .
  • 1. primer: karierna orientacija in izobraževanje po sektorjih se osredotoča na samo en sektor, medtem ko so možnosti običajno na voljo v številnih sektorjih;
  • 2. primer: svetovalci za zaposlovanje v javnih zavodih za zaposlovanje so lahko prisiljeni iskati ravnovesje med cilji številnih primerov in hitrimi cilji aktivacije na eni strani in posameznimi preferencami ali neizkoriščenim potencialom iskalcev zaposlitve na drugi.
  • 3. primer: obstaja nevarnost pristranskih ali selektivnih informacij v brošurah, ki promovirajo izobraževalne programe. 
 • Informacije o trgu dela je mogoče pridobiti na formalen in neformalen način. Formalne informacije o trgu dela so na voljo na različnih virih. Veliko informacij o trgu dela je na voljo na spletnih straneh, v bazah podatkov, aplikacijah, družbenih medijih, video posnetkih itn. 
  Podrobnejše informacije o IKT in LMI najdete tukaj.

Zapletenost informacij o trgu dela zahteva dobre navigacijske spretnosti. Pri mnogih strankam morajo karierni strokovnjaki imeti vlogo posrednika med viri informacij o trgu dela in strankami. Karierni strokovnjaki prilagajajo, razlagajo in preoblikujejo informacije o trgu dela ter jih uporabijo za izobraževanje, obveščanje, svetovanje in vodenje strank. Kako lahko to storitev? Več o integraciji LMI v vseživljenjsko orientacijo sledi v naslednjem poglavju.