About Využívanie zručností

Napriek značným investíciám do vzdelávania a odbornej prípravy mnohí pracovníci a organizácie v rámci EÚ nevyužívajú plný potenciál svojich zručností, čo spôsobuje výrazné straty v oblasti produktivity a blahobytu pre hospodárstva, organizácie a jednotlivcov v rámci EÚ.

Cieľom nášho výskumu je pochopiť, ako môžu riadenie ľudských zdrojov a postupy na pracovisku prispieť k lepšiemu využívaniu zručností pracovníkov a k poskytovaniu lepších stimulov pre učenie v práci.