Welkom bij de LMI-toolkit

Het onderwerp van deze toolkit is de rol van arbeidsmarktinformatie (Labour Market Information - LMI) voor levenslange begeleiding, en de integratie van arbeidsmarktinformatie in levenslange begeleiding met behulp van ict-hulpmiddelen.

Het doel van de LMI-toolkit bestaat erin het belang en relevantie te benadrukken van arbeidsmarktinformatie en ict voor levenslange begeleiding, om fundamentele inzichten en voorbeelden te leveren en om een overzicht te geven van nuttige bronnen.

De LMI-toolkit richt zich tot loopbaanadviseurs die zich inlaten met activiteiten van levenslange begeleiding, waar dan ook in de Europese Unie, en tot alle anderen die geïnteresseerd zijn in dit werkterrein.

Het uiteindelijke doel van de toolkit bestaat erin bij te dragen tot een kwaliteitsverbetering van levenslange begeleiding. Commentaar of suggesties vanwege de lezers van de toolkit zijn welkom.