Reading time
4m

A munkaerő-piaci információk alapvetően a munkahelyről és a munkaerőpiacról adnak tájékoztatást. A munkaerő-piaci információk a munkaerőpiac múltbeli és jelenlegi helyzetét, valamint az azokat érintő előrejelzéseket írják le. Megmutatják, mely területeken bővülnek illetve szűkülnek a munkalehetőségek, milyen hivatások léteznek, mit kell tanulnia ahhoz, hogy szakképesítést szerezzen egy adott területen, mi szükséges egy hivatás megkezdéséhez, hogyan találjon vagy változtasson munkahelyet, vagy lépjen előre karrierjében.

 

És mi a helyzet a munkaerő-piaci ismeretekkel? A munkaerő-piaci ismeret olyan munkaerő-piaci információkat jelöl, amelyeket elemeznek és értelmeznek nyilvánosságra hozataluk előtt. Alapvetően a legtöbb karrierinformáció a munkaerő-piaci ismeret része. Ebben az eszköztárban a munkaerő-piaci információ fogalmát egyszerre használjuk a munkaerő-piaci információkra és munkaerő-piaci ismeretekre vonatkozóan.

Az egész életen át tartó pályaorientációt érintő munkaerő-piaci információ meghatározásáról itt olvashat:

 
AZ ÉLETPÁLYA-ORIENTÁCIÓS MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA

Az egész életen át tartó pályaorientációt érintő munkaerő-piaci információ az alábbi tételekre vonatkozó információt jelenti:

 1. Munkaerő-piaci áttekintés és trendek, beleértve a foglalkoztatásra, munkanélküliségre és jövedelemre vonatkozó kilátásokat szektorokra, foglalkozásokra lebontva. Országos, régiós és helyi szintű adatokra is szükség van, amennyiben rendelkezésre állnak statisztikailag megbízható információk és nem beazonosítható adatok. Munkaerő-piaci szabályozások, törvények és politikák alapelvei.
 2. Készségre vonatkozó trendek, beleértve a készségre vonatkozó szükségleteket és eltéréseket, készséghiányokat, valamint az aktuális és jövőbeli készségek iránti keresletet. Régiós és helyi szintű adatokat is tartalmaznia kell, amennyiben rendelkezésre állnak statisztikailag megbízható információk és nem beazonosítható adatok.
 3. Szakmákra vonatkozó információk, beleértve a készségkövetelményekre, tanulmányi háttérre, érdeklődési körökre, munkakörülményekre, szakemberhiányra, fizetésre és jövedelemre vonatkozó információkat.
 4. Szakmákba történő belépési, és szakmákon belüli előmeneteli lehetőségek, beleértve a betöltetlen állásokat.
 5. Oktatásba és képzésbe való belépési és azon belüli előmeneteli lehetőségek egy készség megszerzéséhez vagy hiányos készség pótlásához egy választott szakmában.
 6. Karriertervezési információk az információk elérhetőségéről és a segítségnyújtásról.
 7. Esélyegyenlőséggel és sokszínűséggel kapcsolatos kérdések (támogatási intézkedések), valamit változó munkahelyi jellemzők

Milyen a jó munkaerő-piaci információ?

A munkaerő-piaci információtól elvárt, hogy magas szintű legyen, hiszen a munkaerő-piaci információk számos dimenzióval bírnak (mint az a meghatározásból is látható), és feldolgozásuk nem egyszerű. Az egész életen át tartó pályaorientációt érintő munkaerő-piaci információk minőségi követelményeiről itt olvashat:

Milyen a jó munkaerő-piaci információ az egész életen át tartó pályaorientáció esetében?

A jó minőségű munkaerő-piaci információ az alábbi jellemzőkkel bír:

 • Pontos (pl. statisztikailag megbízható)
 • Teljes pl. a szektorokra, régiókra vonatkozóan
 • Időszerű: gyakran frissített, aktuális adatok
 • Megfelel a felhasználói igényeknek és a különböző felhasználói csoportokra alkalmazott igényeknek
 • Szemléletes és több formátumban elérhető (pl. képek, infografikák, táblázatok, diagramok, grafikonok és videók)
 • Hozzáférhető: eltérő képességek és hátterek figyelembe vétele, könnyen érthető szövegek, regisztráció nélküli hozzáférés, alacsony költséggel vagy a lehetőségek szerint ingyenesen eléréssel, és elektronikus és nyomtatott formában is hozzáférhető
 • Objektív: az átadott információ kizárólag a felhasználó érdekeit szolgálja, a szolgáltatónak, intézményi és finanszírozási érdekeltségeknek nincs rá befolyása, és nem különböztet meg hátrányosan nem, kor, etnikai háttér, társadalmi osztály, végzettség, képesség alapján
 • Hiteles
 • Az adatok összehasonlíthatók időben és eltérő földrajzi szinteken
 • Helyi és regionális információkat is tartalmaz, amelyek nem csak az adott régióban, de más régiókban elérhető lehetőségeket is megmutatja (ösztönözni tudja a mobilitást)
 • Átlátható: az adatok forrása fel van tüntetve
 • Egyszerűen frissíthető
 • Jövőorientált
 
Példák a jövőorientált LMI-re

Foglalkoztatás jövőbeli növekedése (változás %-ban) az EU-s szektorokban 2015-től 2025-ig
Forrás: Készségkörkép, Cedefop Hivatkozás: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Megjegyzés a Cedefophoz: szakmák is választhatók)

Néhány fontos szempont:

 • Az egyéni felhasználók szemléletes munkaerő-piaci információkat várnak el. Kiemelt fontosságú, hogy a munkaerő-piaci információk vizuálisan vonzó formátumban jelenjenek meg weboldalak, infografikák, webes eszközök, brosúrák, stb. formájában. Ezen túlmenően az LMI-ket különböző módon kell megjeleníteni az ügyfelek eltérő információs igényeinek és tanulási szokásainak (és képességeinek) megfelelően. Ezenkívül a felhasználók szívesen próbálnak ki dolgokat, kísérleteznek, aktivizálják magukat és vesznek részt motiváló tevékenységekben a munkáltató helyszínén.
 • A munkája során bizonyos esetekben kihívást jelenthet megtalálni az egyensúlyt az elfogulatlan munkaerő-piaci információkon alapuló, semleges és objektív karrier-tanácsadás és az ön által képviselt szervezet célkitűzései és stratégiája között.
  • 1. példa: egy iparági szövetség karrier-tanácsadása és oktatása kizárólag egy szektorra koncentrál, miközben a lehetőségek általában egyszerre több szektorban is jelen vannak;
  • 2. példa: a munkavállalási tanácsadók a közszférában esetenként rákényszerülhetnek arra, hogy egyensúlyt teremtsenek egyrészt a terheltségi célok és gyors aktivációs célok, másrészt az álláskeresők egyéni preferenciái és kihasználatlan lehetőségei között.
  • 3. példa: az oktatási programokat népszerűsítő brosúrákban fennáll a kockázata az egyoldalú vagy szelektív információknak
 • A munkaerő-piaci információk formális és informális úton is beszerezhetők. Formális munkaerő-piaci információk számtalan különböző csatornán keresztül terjednek. A munkaerő-piaci információk széles tárháza érhető el az interneten, weboldalakon, applikációkban, közösségi médiában, videókban stb. Az ICT-vel és LMI-vel kapcsolatos részletes információk itt érhetőek el:

A munkaerő-piaci információk összetettek, ezért jó navigálási képességeket igényelnek. Sok ügyfél esetén szükség van arra, hogy a karrier-tanácsadási szakemberek közvetítő szerepet töltsenek be a munkaerő-piaci információforrások és az ügyfelek között. A karrier-tanácsadási szakemberek átalakítják, értelmezik, újrafogalmazzák a munkaerő-piaci információkat, és az ügyfelek oktatására, tájékoztatására, és tanácsadásra használják fel azokat. Hogyan történik mindez? Az LMI-k egész életen át tartó pályaorientációban történő integrálásáról többet tudhat meg a következő fejezetben.