A tanácsadó kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkaerő-piaci információk hatékony felhasználásában a karrier-tanácsadás területén. Az LMI tanácsadásba történő integrációja a következő elemekből áll:

 • Adott időben, adott ügyféllel vagy ügyfelek csoportjával való közös munkához megfelelő LMI kiválasztása;
 • Az LMI hatékony közvetítése az ügyfélnek/ügyfeleknek a velük való tanácsadási tevékenységek során
 • A tanácsadókhoz e-mailben, telefonon, interneten, közösségi médián vagy egyéb digitális kommunikációs platformokon keresztül beérkező kérdések kezelése és megválaszolása.
 • Az ügyfél önállóbb munkára ösztönzése az LMI-k segítségével
 • Elérési stratégiák felhasználása az LMI alkalmazásának népszerűsítésére

Az alábbi táblázat a karriertervezési folyamat során használható, különböző típusú munkaerő-piaci információkat mutatja.

Lépés a karrierinformáció-feldolgozási ciklusban[2]

Leírás

Munkaerő-piaci információ

Kommunikáció

Külső kereslet: igény merült fel, karrierdöntésre lesz szükség

Lelkiállapot vagy reakció: hogyan érez, viselkedik, cselekszik egy személy az igényre reagálva[3]

 

Elemzés

Tapasztalat, felmérés, tanácsadás, és gyakorlatok során szerzett önismeret fejlesztése: értékek, érdeklődési kör, készségek, álláspreferenciák

Munkahelyi ismeretek fejlesztése

Képesség ezeknek az információknak és a metakogníciók feldolgozására (milyen típusú információra van szükségem)

Tájékoztatás szakmákról, oktatásról, képzési programokról, valamint az oktatás, a képzés és a szakmák közötti összefüggésekről. Az LMI-k különböző formátumokban érhetők el az ügyfél igényeivel és tanulási szokásaival összhangban

Tájékoztatás a munka világáról (szerkezet, intézmények, szektorok, munkajog, irányelvek, kereslet stb.)

Készségek és álláspreferenciák párosítása a lehetséges szakmákkal és munkaerő-piaci kereslettel

Szintézis[4]

Szakmára, tanulmányra és programra vonatkozó alternatívák azonosítása, kiválasztása és leszűkítése 3-5 opcióra

Készségek és álláspreferenciák párosítása a lehetséges szakmákkal és munkaerő-piaci kereslettel (folytatás, részletezett)

Értékelés

Alternatívák költségeinek és előnyeinek felmérése

Fontossági sorrend felállítása, előzetes kiválasztás

Részletes információk az alternatívákról (beszámolók, videók, webes erőforrások, céglátogatás stb.)

Információk egy tanulási irány vagy állásra való jelentkezés felvételi követelményeivel kapcsolatban

MegvalósításTervezés és döntés megvalósítása

Tervezés és döntés megvalósítása

Kommunikáció

 

Külső kereslet és lelkiállapot áttekintése  Elégedett vagyok a választásommal? Meg tudom valósítani a döntésem?

 

Source: adapted from the description of the CASVE cycle in Peterson, et al. 2003

 

A Cedefop létrehozott egy referencialistát a karrier-tanácsadási tevékenységekről, ezek a keretes részben olvashatók. A munkaerő-piaci információk számos tanácsadási tevékenységben töltenek be fontos szerepet.

Referencia útmutató tanácsadási tevékenységhez (Cedefop)

Tájékoztató tevékenységek

Útmutatás – Annak biztosítása, hogy az emberek pontos információkkal rendelkeznek az összes érintett ügynökségről és az általuk nyújtott tanácsadási szolgáltatásokról, és ezáltal képesek kiválasztani a saját igényeikhez legmegfelelőbb forrásokat. Az útmutatás nyilvánvalóan fontos szempont a tanácsadási szolgáltatások hozzáférhetőségét illetően, és kulturálisan adaptálható, például a bevándorló-specifikus szolgáltatásokban a nyelvi korlátokra való válaszadás és a lényeges információk összesítése révén. Tájékoztatás – (Munkaerő-piaci) információk átadása a munka-, oktatási, képzési és egyéb lehetőségekről az egyes opciók előnyeinek és hasznosságának említése nélkül. Tanácsadás – Egyének és csoportok támogatása az információk értelmezésében és a legmegfelelőbb opciók kiválasztásában.

Életpályamenedzsment-készségek fejlesztése

Tanácsadás – Egyének támogatása annak érdekében, hogy megismerjék, egyértelműsítsék, felmérjék és megértsék saját tapasztalataikat, valamint hogy áttekintsék a rendelkezésre álló különböző alternatívákat és a megvalósításra vonatkozó stratégiákat. Mentorálás – Egyének és csoportok támogatása a személyes akadályok leküzdésében és az egyéni képességeik kiaknázásában.A mentori tevékenységekre nagy mértékben hatással van a mentor szakértelme, az általa képviselt értékek, rendszerei és személyisége, valamint arra való képessége, hogy példakép szerepét töltse be. Kiértékelés – Egyének támogatása személyes, tanulmányi és szakmai fejlődésük szervezett és strukturált megértésében a (munkahelyen, képzésben stb.) felmerülő lehetőségek hasznosságával kapcsolatos megalapozott döntéshozatal érdekében. Sokféle értékelési módszer létezik, többek között pszichológiai tesztek (pl. GATB és BTPAC) vagy készségportfóliók. Oktatás – Tanulási tapasztalatok tervezett és rendezett előrehaladása annak érdekében, hogy segítse a tanulókat ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzésében. A tanácsadásban az oktatás egyik legfontosabb célja a karriermenedzsment-készségek megszerzésének népszerűsítése olyan módszertanokkal, mint az önéletrajzok és ajánlólevelek részletes áttekintése, az álláskeresési módszerek, időgazdálkodási technikák és interperszonális kommunikációs technikák. Mintavétel – Munkatapasztalatok, próbamunkák, tanulási ízelítők és egyéb tapasztalati lehetőségek biztosítása annak érdekében, hogy a polgárok közvetlen tapasztalatokra tegyenek szert és így könnyebben hozzanak döntést.

Közvetlen támogatás és kapacitásépítés

Képesség megteremtése – Egyének és csoportok támogatása a foglalkoztatási és tanulási lehetőségeket kínáló vagy befolyásoló szervezetek kezelésében. Támogatás – Szervezetekkel folytatott közvetlen tárgyalás olyan egyének és csoportok nevében, amelyek hozzáférését további akadályok nehezíthetik. A támogatás a képesség megteremtését követő lépcső, és kiemelt jelentőséggel bírhat a bevándorlók esetében. Hálózatépítés – Egyének és szervezetek közötti kapcsolatok kiépítése a tanácsadás támogatása és fejlesztése érdekében.

Kulcsfontosságú információk kezelése és minőségbiztosítás

Utánkövetés – Kapcsolattartás egyénekkel a tanácsadást követően annak feltérképezésére, hogy szükség van-e, és ha igen, milyen további tanácsadásra, milyen közvetlen eredmények születtek a beszélgetések során, milyen személyes előrelépés történt a karrierben és mi a véleménye az ügyfélnek a szolgáltatásról. Visszajelzés – Információk gyűjtése és összevetése az egyének és csoportok igényeiről, valamint azok továbbítása a szolgáltatók számára, hogy a visszajelzések alapján módosíthassák szolgáltatásukat. Irányítás – Egységes tanácsadási programok kidolgozása és megvalósítása, a programok stabilitásáról és továbbfejlesztéséről való gondoskodás, valamint rendszeres és strukturált felmérések révén annak biztosítása, hogy a szolgáltatás megfelelő relevanciával bír és a tananyagok, ismeretek és emberi erőforrások megfelelő minőségűek. Az irányítási tevékenységet nagyban segíti egy hatékony utánkövetési és visszajelzési mechanizmusra épülő, stabil minőségbiztosítási rendszer. Innováció/Rendszermódosítás – Tevékenységek, alapmódszerek és menedzsment gyakorlatok továbbfejlesztésének támogatása a szolgáltatás minőségének javítására. Az innováció közös kritériumok alapján működő minőségbiztosítási rendszerek felállítását teszi szükségessé, és szorosan kapcsolódik a regionális és országos szintű kezdeményezéshez. Fontos a célcsoport pontos meghatározása annak érdekében, hogy például sikeres legyen az egymástól tanulás a szolgáltatók és a rendszerek között.

Számos tanácsadó a munkaerő-piaci információk kapcsán az egyablakos hozzáférés elvét támogatja, azaz egy olyan központi hely kialakítását, amely az összes munkaerő-piaci információt hordozza. Ilyen azonban sokszor nem létezik. A tanácsadók segítségére lehet, ha egy olyan személyes portfóliót hoznak létre, amelyben a munkájuk szempontjából számukra leghasznosabb munkaerő-piaci információs eszközöket gyűjtik össze. Ez a lista vagy portfólió lehet külső források (kézikönyvek, adatbázisok, weboldalak) és belső források (prezentációk, oktatójátékok, tanórák, kérdőívek/rejtvények) kombinációja, amelyet a tanácsadók vagy annak munkaadó szervezete készített.

Számos kezdeményezés több felhasználói csoport számára nyújt tanácsadást és tájékoztatást, míg más kezdeményezések kifejezetten egy felhasználói csoportot céloznak meg. Alább néhány érdekes példát mutatunk be.

 
TÖBB FELHASZNÁLÓI CSOPORTOT CÉLZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK:

LMI-ket és tanácsadást integráló, fejlett eszköz: eGuidance (Dánia) www.ug.dk/evejledning
Egy több felhasználói csoportot, nevezetesen fiatalokat, felnőtteket és álláskeresőket megszólító eszköz a Lett Állami Munkaügyi Hivatalának álláskereső weboldala http://www.nva.gov.lv/karjera/

Tipp: használja a weboldalak fordító funkcióját a weboldal tartalmának megértéséhez. Elérhető egy „egyszerű nyelvezetű’” verzió is.

 
SPECIÁLIS FELHASZNÁLÓI CSOPORTOKAT CÉLZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK:

Iskolai tanulók: a Het Beroepenhuis nevű kezdeményezés (Flandria, Belgium) kifejezetten a 11-14 éves korosztály oktatási és karrier-tanácsadására szakosodott. Emellett speciális igényű (alacsonyabb kognitív képességű) és migráns hátterű tanulókra szabott tanácsadást is kínál www.beroepenhuis.be.
Szakoktatásban és szakképzésben résztvevő tanulók: a TET-tori eszköz az alapoktatásban résztvevő végzős tanulókat (15-16 év) segíti a munka világába történő belépés időszakában. Ennek a munkahelyi gyakorlati időszaknak kulcsszerepe van a tanulók karrier-tanácsadásában és képzésében. http://peda.net/veraja/tori

Alkalmazásban álló/Idősebb felnőttek: az állami foglalkoztatási szolgáltató BIZ karrierinformációs centruma (Németország) eredeti célcsoportja (iskolai tanulók...) mellett kidolgozott egy tanácsadási stratégiát felnőtt ügyfelek számára, pl. néhány év megszakítás után a munkaerőpiacra visszatérő álláskeresőknek.

Hogyan tudja támogatni az ICT és LMI az egész életen át tartó pályaorientációt?

Az ICT megszületése rengeteg olyan eszköz fejlesztésének és felhasználásának lehetőségét teremtette meg, amelyek a tanácsadásban és az egész életen át tartó pályaorientációban is alkalmazhatók.

 

 • Léteznek olyan információs eszközök, amelyek különféle típusú, hasznos munkaerő-piaci információkat tartalmaznak, pl. szakmai adatbázisok, készség- és munkaerő-piaci előrejelzések, álláshirdetés adatbázisok, oktatás lehetőségeket tartalmazó adatbázisok stb.
 • Léteznek kommunikációs eszközök, pl. videó-önéletrajzok, e-portfóliók, karriermegfeleltetési szoftverek, csevegő szolgáltatások, közösségi média stb., amelyek mind használhatók az egész életen át tartó pályaorientációhoz.

 

A karrier-tanácsadást nyújtó szakemberek és szervezetek egyszerre többféle információs és kommunikációs technológiát is alkalmazhatnak, vagy számos eszköz közül választhatnak tanácsadási szolgáltatásukhoz.

 

 • Azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azok a tanácsadók, akik egy bizonyos módszer szakértői, más eszközökben is speciális készségekkel rendelkeznek.
 • A többcsatornás módszer nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt a tájékoztatást különböző csatornán keresztül nyújtják, hanem arra is utalhat, hogy minden csatorna egy bizonyos célt szolgál és a különböző csatornák kiegészítik egymást.
 • Például előfordulhat, hogy a személyes interjút követően csevegő szolgáltatásokat használnak az ügyféllel való kommunikációra vagy közösségi média eszközöket használnak a fiatalok megszólításához és oktatási döntések meghozatalához.

 

Sok esetben a tanácsadási szakemberek jól felkészültek és rendelkezésükre állnak az információs és kommunikációs technológiák, hogy azokat saját feladatkörükhöz illeszkedő célokra használják fel. Vagyis ennek az eszköztárnak nem az a célja, hogy ICT-készségeket „tanítson meg”, hanem hogy lehetővé tegye a szakemberek számára, hogy mérlegeljék az új LMI-technológiák nyújtotta lehetőségeket és megalapozott döntést hozzanak arról, milyen formában tudják legjobban hasznosítani azokat szolgáltatásaikban.

 

A karrier-tanácsadási szakemberek számára mérlegelendő legfontosabb szempontok a következők:

 

 • Az ICT jobb megértése, amely megléte esetén segít támogatást nyújtani bárki számára, aki LMI-t keres karriertervezési céllal
 • Átgondolni, hogy az online tanácsadás milyen formában hasznosítható, miközben egyre több ország vált digitális kormányzásra és ösztönzi állampolgárait arra, hogy az interneten keresztül kommunikáljanak velük
 • Felfedezni új, hatékonyabb és kevésbé időigényes munkamódszereket
 • Felmérni az ügyfelek felkészültségét az LMI- és ICT-eszközök használata terén
 • Támogatni az ügyfelet abban, hogy jobban menedzselje önmagát és nagyobb legyen az önbizalma
 • Részt venni csoportos munkamegbeszéléseken és javaslatokat tenni a vezetők felé egy feltárt probléma megoldására
 • Saját ICT- és LMI-készségekkel kapcsolatos tudatosság
 
Példák:
 • Széleskörű elérés: Több országban is találunk jó példákat arra, hogyan segít a széleskörű elérésben a közösségi média. Belgiumban a Le Forem a Facebookon keresztül kommunikál a fiatalokkal és népszerűsíti a PES-szolgáltatásokat. Ennek a Facebook-oldalnak több mint 10 000 követője van. Emellett a YouTube-ot a PES-szolgáltatások megosztására, a Twittert pedig az új képzési lehetőségekről való tájékoztatásra használják. Olaszországban az Ifjúsági garancia kommunikációs terv 2014-2015 (Youth Guarantee Communications Plan) célzott internetes és mobil kampányok révén oszt meg információkat egyes célcsoportokkal.
 • E-portfólió: Az e-portfólió akkor tud hatékony eszköz lenni a munkaerő-piaci visszásságok megoldásában, amennyiben az egy általános platform része. A Hollandiában nemrég indított, Let’s Connect névre hallgató projekt rámutatott arra, hogy az eszköz nem működőképes egy elszigetelt környezetben. Elengedhetetlen, hogy az e-portfóliók összekötő szerepet töltsenek be a különböző szervezetek vagy környezetek között. Ez csak a kicserélt információk bizonyos mértékű szabványosítása mellett érhető el. Ennek a cserének a feltétele az információk (pl. a „magas sávszélességű” információkat jelentő kompetenciák) általános és közös megértése a különböző felek között. (Lievens, 2015)

 

 • Részt vesz karrier-tanácsadási szakemberek képzésében? A vezetőknek és szakembereknek szóló képzési kézikönyv az ICT-ről és LMI-ről itt érhető el.
 • Szeretné elolvasni a menedzsment nehézségeiről szóló kézikönyvet az LMI, JCT és egész életen át tartó pályaorientáció témájában?Itt megtalálja.