Kuna saadaval on väga palju erinevaid töövahendeid, kasutusjuhendeid ja kirjeldamisvahendeid, peaksid nõustajad proovima panna paika ühtse LMI juhtpunkti või loetelu olulisematest LMI kutsenõustamis- ja hariduslikest vahenditest. Lisaks mujal töövahendis toodud näidetele ja viidetele pakume teisigi huvitavaid allikaid.

HUVIPAKKUVAD EUROOPA ALLIKAD