Tere tulemast tööturgu käsitleva teabe töövahendi juurde

Selle töövahendi teemaks on tööturgu käsitleva teabe (labour market information, LMI) osakaal elukestvas nõustamises ning IKT-vahendite kasutamine LMI kaasamisel elukestvasse nõustamisse.

LMI-töövahendi eesmärk on osutada LMI ja IKT tähtsusele ning asjakohasusele elukestvas nõustamises, selgitada LMI ja IKT põhimõtteid koos näidetega ning anda ülevaade kasulikest ressurssidest.

LMI-töövahendi sihtrühma kuuluvad kõikjal Euroopa Liidus elukestva nõustamisega tegelevad karjäärinõustajad ja muud sellest töövaldkonnast huvitatud isikud.

Töövahendi lõppeesmärk on aidata parandada elukestva nõustamise kvaliteeti. Ootame töövahendi lugejatelt võimalikke märkuseid või soovitusi.