About Beartais agus cleachtais scileanna

Déanaimid anailís ar bheartais agus ar chleachtais scileanna i mBallstáit an AE chun tuiscint a fháil ar conas is féidir faisnéis ar threochtaí sa mhargadh saothair agus riachtanais scileanna a úsáid chun breisoiliúint agus beartais meaitseála scileanna eile a threorú agus a mhúnlú. Tacaímid lenár bpáirtithe leasmhara trí dhea-chleachtais a scaipeadh, trí shocruithe dea-rialachais a thaispeáint, agus trí shaineolas modheolaíochta a roinnt.