About Национални системи за ПОО

Тази страница предоставя изчерпателна информация за системите и политиките за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа.