Vitajte v súbore nástrojov informovanosti o trhu práce

Témou tohto súboru nástrojov je úloha informácií o trhu práce (ITP) pri celoživotnom poradenstve a integrácia informácií o trhu práce do celoživotného poradenstva za pomoci nástrojov IKT.

Cieľom súboru nástrojov informovanosti o trhu práce je zdôrazniť význam a relevantnosť ITP a IKT technológií v celoživotnom poradenstve, popísať základné poznatky a príklady a poskytnúť prehľad užitočných zdrojov.

Cieľovou skupinou tohto súboru nástrojov ITP sú osoby vykonávajúce povolania v oblasti aktivít celoživotného poradenstva na území Európskej únie a všetci ostatní, ktorí sa o túto pracovnú oblasť zaujímajú.

Konečným zámerom súboru nástrojov je prispieť k zlepšovaniu kvality celoživotného poradenstva. S potešením očakávame akékoľvek poznámky či návrhy od čitateľov súboru nástrojov.