Välkommen till verktygslådan för arbetsmarknadsinformation

Den här verktygslådan behandlar den roll som arbetsmarknadsinformation spelar för livslång vägledning samt integreringen av arbetsmarknadsinformation i livslång vägledning med hjälp av verktyg inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Syftet med verktygslådan för arbetsmarknadsinformation är att belysa den betydelse och relevans som arbetsmarknadsinformation liksom informations- och kommunikationsteknik har för livslång vägledning, att ge grundläggande insikter och exempel samt att ge en översikt över användbara resurser.

Målgruppen för denna verktygslåda för arbetsmarknadsinformation är yrkesvägledare som arbetar med livslång vägledning runtom i Europeiska unionen liksom alla andra som intresserar sig för detta arbetsfält.

Verktygslådans yttersta syfte är att bidra till att förbättra kvaliteten på området livslång vägledning. Vi tar gärna emot synpunkter eller förslag från verktygslådans läsare.