Добре дошли в Инструментариума за ИПТ

Темата на този инструментариум е ролята на информацията за пазара на труда (ИПТ) за професионалното ориентиране през целия живот, както и интегрирането на информацията за пазара на труда в професионалното ориентиране през целия живот чрез инструменти на информационно-комуникационните технологии (ИКТ). 

Целта на инструментариума за ИПТ е да се подчертае важността и практическото значение на ИПТ и ИКТ за професионалното ориентиране през целия живот, да се предоставят основни познания и примери и да се направи обзор на полезните ресурси. 

Целевата група на този инструментариум за ИПТ са професионалистите по кариерно развитие, участващи в дейности за професионално ориентиране през целия живот в целия Европейски съюз, както и всички други, които се интересуват от тази сфера на дейност. 

Крайната цел на инструментариума е да допринесе за повишаване качеството на професионалното ориентиране през целия живот. Ще се радваме да получим коментари и предложения от читателите на инструментариума.