Καλώς ήλθατε στην Εργαλειοθήκη πληροφοριών για την αγορά εργασίας (LMI)

Αντικείμενο της παρούσας εργαλειοθήκης είναι ο ρόλος των πληροφοριών για την αγορά εργασίας  και η ενσωμάτωσή τους στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό με τη χρήση εργαλείων των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Στόχος της εργαλειοθήκης είναι η ανάδειξη της σημασίας και της συνάφειας των πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας και των ΤΠΕ για τον διά βίου προσανατολισμού, η παροχή βασικών πληροφοριών και παραδειγμάτων και η επισκόπηση χρήσιμων πόρων. 

Ομάδα-στόχος της παρούσας εργαλειοθήκης είναι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος στον συγκεκριμένο τομέα εργασίας. 

Απώτατος στόχος της εργαλειοθήκης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα σχόλια και οι προτάσεις των αναγνωστών της εργαλειοθήκης είναι ευπρόσδεκτα.