Keďže je k dispozícii široká škála pomôcok, príručiek, profilovacích nástrojov, poradcovia by sa mali pokúsiť o vytvorenie jednotného vstupného bodu ITP alebo užšieho zoznamu kľúčových nástrojov ITP pre profesijné poradenstvo a vzdelávanie.
Navyše k príkladom a referenciám, ktoré sa nachádzajú na iných miestach v súbore nástrojov, pripájame ďalšie zaujímavé zdroje.

ZAUJÍMAVÉ EURÓPSKE ZDROJE