Stredisko Cedefop má ako agentúra Európskej únie vlastnú právnu subjektivitu a môže vstupovať do zmluvných vzťahov s osobami, spoločnosťami a inými právnickými osobami. Vzťahujú sa naň preto ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, nariadenie o rozpočtových pravidlách strediska Cedefop a príslušné smernice EÚ o verejnom obstarávaní pre zadávanie verejných zákaziek a dohôd o grante. Pri svojej práci uplatňuje základné zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, čo najširšej hospodárskej súťaže, proporcionality a správneho finančného hospodárenia.

Ak máte záujem dostávať e-mailové oznámenia o zverejnení nových výziev na verejné obstarávanie, zaregistrujte sa a prihláste sa na odber e-mailových oznámení o nových výzvach na verejné obstarávanie.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 145 - 168 out of 425
Title Reference Status Closing date
ReferNet call for proposals Croatia-Denmark GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13
Completed
24/09/2013
Web development, support and maintenance services for the Cedefop official website AO/CID/NT/Website-CMS_services/014/13
Completed
20/09/2013
Labour market mobility and skill mismatch in EU labour markets AO/RPA/KPOUL-GRUSSO/Mobility and Skill Mismatch/011/13
Completed
10/09/2013
Supply of print and electronic books, electronic and print periodicals, document delivery services, electronic resources, press clipping services AO/CID/COROM/Information Services/013/13
Completed
09/09/2013
Governance and financing of apprenticeship AO/RPA/PLI-ABARA/Apprenticeship/012/13
Completed
09/09/2013
Quality assurance of certification in vocational education and training AO/ECVL/GKO-ARANI/QA&certification/008/13
Completed
30/08/2013
ICT Support Services AO/RES/SAN/ICTSS/010/13
Completed
06/08/2013
Building management system (BMS) — delivery, installation and supporting services AO/RES/ASAIN/BMS/009/13
Completed
05/08/2013
Supporting continuing professional development of trainers in enterprises AO/ECVL/IJE/In-company trainers professional development/006/13
Completed
08/07/2013
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/RES/ASAIN/HeatingOil/007/13
Completed
17/06/2013
The role of VET in reducing early leaving from education and training AO/ECVL/IPS-ARANI/EarlyLeaving/005/13
Completed
04/06/2013
The application of learning outcomes approaches across Europe - a comparative overview AO/ECVL/JB–SPEV/LearningOutcomes/004/13
Completed
28/05/2013
Gardening Services for the Cedefop building AO/RES/ASAIN/GardeningServices/003/13
Completed
26/04/2013
Work-based learning approaches in continuing vocational education and training in Europe: practices and policies AO/ECVL/ADEHM-GUTCH/Work-based learning in CVET/002/13
Completed
15/04/2013
Collection and review of skill mismatch policies and practices in the EU AO/RPA/JVLOO-KPOUL/Skill Mismatch Policies/001/13
Completed
02/04/2013
Selection of a medical service provider for pre-recruitment and annual medical examinations of Cedefop staff NPP/RES/GMA/MedicalServiceProvider/001/13
Completed
01/04/2013
Implementation of an employer survey on skill needs in Europe AO/RPA/NSOFRO-AZU/Full-Scale-European-Employer-Survey/023/12
Completed
06/02/2013
Narrative of career/ labour market related learning of low skilled workers AO/RPA/GRUSSO-ABARA/Narrative of learning from the low skilled/022/12
Completed
18/01/2013
Provision of services by a Professional Conference Organiser AO/CID/CF/ProfessionalConferenceOrganiser/020/12
Completed
19/12/2012
Provision of ICT training to Cedefop staff AO/RES/ITK-AMC/ICT-Training/021/12
Completed
18/12/2012
Quality approaches in Learning and Training patterns in European small firms AO/ECVL/TB/Quality Approaches/019/2012
Completed
07/11/2012
Building Management System (BMS) - Delivery, Installation, & Supporting Services AO/RES/ASAIN/BMS/018/12
Cancelled
30/10/2012
Analysis of the Continuing Vocational Training and Adult Education Surveys AO/RPA/ALSTI/Analysis of CVTS and AES/014/12
Completed
24/09/2012
Painting Services for the Cedefop building AO/RES/ASAIN/PaintingServices/016/12
Completed
14/09/2012
Displaying results 145 - 168 out of 425