Du är här

Var kan du hitta mer information i ditt land och på andra håll?

Vägledare bör försöka skapa en enda ingångspunkt för arbetsmarknadsinformation, eller en slutlista över centrala verktyg för arbetsmarknadsinformation för yrkesvägledning och arbetslivsundervisning, eftersom en mängd olika verktyg, manualer och profileringsinstrument finns tillgängliga. Utöver de exempel och hänvisningar som ges på andra ställen i verktygslådan, tillhandahåller vi andra intressanta källor.

INTRESSANTA EUROPEISKA KÄLLOR

Collapsible section
Collapsed by default