About Kunskap om kompetenser och politik för matchning

I EU-länderna finns det stor potential för ömsesidigt lärande vad gäller kompetensprognoser och vilka strategier för matchning som fungerar och vilka som inte gör det.

Välgrundade kompetensprognoser är ryggraden i tillförlitlig kompetensinventering och effektiv politik för kompetensmatchning.

Vi ger tillgång till metodologisk expertis, till exempel via guider om kompetensprognoser och matchningsmetoder. Faktablad om tillämpning på systemnivå och politik bidrar också till att stärka kompetensinventeringar i Europa.

Resultatet av informationen och insikterna är avsett att inspirera beslutsfattare som arbetar med sysselsättning, utbildning, kompetens och närliggande politikområden.