Experiența necesară specialiștilor în servicii de orientare profesională pentru a lucra cu informații privind piața muncii este legată de capacitatea de a culege  IPM, de evaluare a calității acestora, integrarea acestora în activități de orientare și contribuirea la perfecționarea instrumentelor IPM pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții. 

Un specialist trebuie să dețină următoarele cunoștințe și să fie capabil să îndeplinească următoarele sarcini: 

 • Să cunoască conceptul de IPM pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții
 • Să cunoască diferite medii de lucru: sectorul public, sectorul privat, antreprenoriatul. 
 • caute și identifice IPM
 • valideze sursele de IPM: care surse sunt de încredere și prezintă conținut de calitate 
 • Să creeze un punct unic de acces, un portofoliu cu resurse cheie de IPM, care să ușureze munca de zi cu zi
 • selecteze informațiile privind piața muncii adecvate pentru grupuri diferite de clienți
 • Să înțeleagă și interpreteze IPM
 • Să îndrume persoanele interesate către surse și instrumente de calitate
 • Să învețe persoanele interesate cum să utilizeze în mod independent IPM
 • Să consilieze clienții în funcție de IPM (să selecteze IPM și să le gestioneze în mod eficient pentru clienții săi)
 • Competențe TIC: instruire digitală și deprinderi legate de comunicarea modernă, înțelegerea modului în care utilizatorii integrează tehnologiile noi în viețile personale, precum și a modului de adaptare în consecință a procesului de difuzare a IPM
 • Să lucreze cu noile metode de comunicare, cu noile tehnologii

Cum puteți dobândi aceste competențe? Există diferite modalitățicare vă ajută să învățați și să rămâneți la curent cu ultimele noutăți, precum:

 • Informații de bază despre IPM pentru orientarea profesională pot fi obținute prin utilizarea acestui set de instrumente și a materialului la care se face referire în cadrul setului
 • Puteți urmări workshop-uri, seminarii pe teme legate de piața muncii. Acestea pot fi organizate de sindicate, companii de resurse umane, PES, etc. Puteți urma programe suplimentare de instruire în cadrul sau în afara organizației dvs. Rețelele profesionale destinate specialiștilor din acest domeniu oferă activități suplimentare. Este interesantă posibilitatea de a împărtăși experiențe cu alți specialiști în servicii de orientare profesională în cadrul sau în afara organizației dvs.
 • Experiența anterioară în calitate de specialist în domeniul resurselor umane sau în orice alt tip de loc de muncă poate fi extrem de utilă
 • Relaționarea: construirea de relații cu angajatorii locali și rețelele de angajatori reprezintă un alt mod de a lua pulsul pieței de muncă din regiune și de a extinde rețeaua de informații privind piața de muncă a specialistului în servicii de orientare profesională. Implicați-vă în parteneriate locale din domeniul resurselor umane, colaborați cu sindicatele, lucrați cu agenții publice și private de plasare a forței de muncă, urmați cursuri de instruire suplimentară, împărtășiți experiențe cu alți specialiști, efectuați vizite la companii, etc.  
 • Un alt element care contribuie la dezvoltarea competențelor este autoevaluarea. Încercați să identificați punctele forte din serviciile de consiliere pe care le oferiți în legătură cu integrarea informațiilor privind piața muncii. Dar care sunt punctele slabe? Care este cauza? Astfel de informații vă pot ajuta să îmbunătățiți utilizarea IPM pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții. 
 • Când nivelul de experiență din organizația dvs. privind IPM nu este suficient, semnalați conducerii importanța efectuării unor investiții în abilități și competențe conexe utilizării și integrării informațiilor privind piața muncii. 
 
INIȚIATIVE CE INCLUD ASISTENȚĂ IPM PENTRU SPECIALIȘTII DIN DOMENIUL ORIENTĂRII PROFESIONALE
 
INIȚIATIVE PRIVIND ORIENTAREA PROFESIONALĂ PE TOT PARCURSUL VIEȚII CU O PUTERNICĂ IMPLICARE A REPREZENTANȚILOR LOCALI

Informarea privind piața muncii trebuie menționată drept o sarcină sau o abilitate cheie în profilurile ocupaționale și fișele posturilor profesioniștilor din domeniul orientării profesionale. Profilul ocupațional dezvoltat de Cedefop este disponibil în documentul la care se face referire în materialul de față. Informațiile privind piața muncii reprezintă un element cheie și în cadrul îndrumărilor europene de orientare profesională pe tot parcursul vieții.

Care este fundamentul teoretic al orientării profesionale pe tot parcursul vieții, TIC și IPM?

Abordările specialiștilor atunci când vine vorba de orientarea profesională pe tot parcursul vieții reflectă direcțiile teoretice. Este util să aflați mai multe informații despre originile acestor abordări și să vă poziționați în cadrul acestui domeniu. De asemenea, cercetările suplimentare pot scoate la iveală noi perspective. Dacă sunteți interesat(ă), puteți urmări activitatea mai multor experți din acest domeniu prin intermediul publicațiilor, conferințelor, blogurilor, ...

Puteți descoperi mai jos câteva detalii interesante de la experți din mediul academic.

Tipologia surselor bazate pe TIC pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții

Resursele existente bazate pe TIC din Europa în domeniul informațiilor conexe carierelor și orientării profesionale au fost clasificate după ofertă pe baza modelului DOTS conceput de Law și Watts (1977).

Offer, M., 1997, A Review of the Use of Computer-Assisted Guidance and the Internet in Europe, National Centre for Guidance in Education, Dublin.

OECD, Watts, A.G, 2001. The Role Of Information And Communication Technologies In An Integrated Career Information And Guidance System

 
TIPOLOGIA SURSELOR BAZATE PE TIC PENTRU ORIENTAREA PROFESIONALĂ PE TOT PARCURSUL VIEȚII

Dezvoltarea deprinderilor de luare a deciziilor

Resursele conexe procesului de dezvoltare a deprinderilor de luare a deciziilor includ sistemele de determinare a gradului de potrivire care le permit utilizatorilor să își compare profilurile personale cu oportunitățile relevante de învățare sau muncă. Rezultatul este o listă cu oportunitățile care se potrivesc cel mai bine cu profilul. De asemenea, aici sunt incluse și resursele fără conținut privind procesul de luare a deciziilor, concepute pentru a-i ajuta pe utilizatori să exploreze opțiunile într-un mod sistematic, creând un echilibru între dezirabilitatea anumitor opțiuni și probabilitatea percepută de atingere a acestora.

Conștientizarea oportunităților

Resursele conexe conștientizării oportunităților includ baze de date cu oportunități de învățare și/sau de muncă, cu un meniu de criterii de căutare care permite utilizatorilor să găsească date relevante pentru nevoile lor. Bazele de date pot acoperi elemente precum: instituții sau cursuri de educație/instruire; profesii, angajatori sau locuri de muncă libere; oportunități de voluntariat și informații despre cum poți desfășura activități independente. Unele includ informații relevante despre piața muncii în ceea ce privește cererea și oferta. Există și câteva exemple de simulări de lucru care le permit utilizatorilor să exploreze domenii profesionale speciale în mod experimental.

Autocunoașterea

Resursele conexe autocunoașterii sunt concepute pentru a-i ajuta pe utilizatori să se autoevalueze și să dezvolte un profil potrivit pentru oportunități de învățare și muncă eligibile. Aceste resurse variază de la simple chestionare de autoevaluare până la teste psihometrice. Acestea includ și abordări de tip „brainstorming” cu final deschis.

Dobândirea deprinderilor pentru asigurarea tranziției

În sfârșit, resursele conexe procesului de dobândire a deprinderilor pentru asigurarea tranziției îi ajută pe utilizatori să implementeze deciziile luate. Acestea pot include asistență în dezvoltarea de planuri de acțiune, întocmirea de CV-uri, completarea de formulare de depunere a candidaturii, precum și pregătirea pentru interviuri de selectare. De asemenea, acestea pot include sprijin în asigurarea finanțării pentru oportunitățile de învățare sau pentru desfășurarea de activități independente.

Punct unic de acces

Conform unui studiu recent al Manipal City & guilds care pune în discuție procesul de creare a unui sistem IPM mai robust și mai ușor de utilizat în India, toate fluxurile de informații/date venite dinspre mai multe surse trebuie integrate într-un sistem informatic comun. Acest sistem informatic comun trebuie să fie accesibil dintr-o interfață unică care este ușor de accesat și intuitivă (de exemplu, un portal web). 

 
Exemplu în care o gamă largă de surse de date sunt adunate într-un sistem informatic comun

http://www.lmiforall.org.uk/

Manipal city & guilds (2013). Towards a More Effective Labour Market Information System in India. ILO DWT for South Asia & Country Office for India.

Orientare spre o dezvoltare comună (evoluție comună în carieră)

Mediile de socializare pot fi utilizate în orientarea profesională pe tot parcursul vieții în scopuri multiple și au numeroase funcții care influențează serviciul prestat, conform celor prezentate în Kettunen et al. (2015). Acest studiu identifică 4 funcții diferite ale mediilor de socializare în orientarea profesională. Prima, mediile de socializare pot fi utilizate în orientarea profesională pur și simplu pentru furnizarea de informații. A doua, și implicit un pas în față, mediile de socializare sunt văzute ca un mijloc pentru comunicarea unu la unu. A treia, mediile de socializare pot fi considerate drept un spațiu de lucru interactiv. În sfârșit, mediile de socializare sunt văzute ca o metodă pentru evoluția comună în carieră, proces în care experiențele sunt împărtășite și construcțiile comune semnificative pe probleme profesionale sunt realizate cu aportul unor membri ai unor comunități diferite.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. Universitatea din Jyväskylä

Bariera digitală

Un alt aspect important care este adeseori evidențiat în literatura despre TIC pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții în general și mediile de socializare pentru procesul de orientare în special este bariera digitală (vezi Bimrose et. al (2010), Sampson et. al. (2015)). Bariera digitală de prim rang se referă la faptul că, în funcție de accesul la computere și Internet, între diferite grupuri de persoane există o falie. Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informației și comunicării a scos la iveală noi discrepanțe, dar de această dată cu privire la maniera în care sunt utilizate TIC. Numeroși autori au numit acest fenomen drept „bariera digitală de rang secund”. Acest concept admite o schimbare graduală a inegalității, de la accesul TIC la utilizarea TIC.

Bimrose, J., Barnes, S. (2010). Labour Market Information (LMI), Information Communications and Technologies (ICT) and Information, Advice and Guidance (IAG): The way forward? Wath-upon-Dearne: UK Commission for Employment and Skills.

Bimrose, J., Barnes, S.-A., & Atwell, G. (2010). An investigation into the skills needed by Connexions personal advisers to develop internet-based guidance. Sursa: CfBT Education Trust.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. Universitatea din Jyväskylä

Mediile de socializare în activitățile de promovare

Promovarea pe piața muncii poate fi considerată ca înglobând toate tipurile de activități care identifică și susțin „clienții” atipici precum cei inactivi, tinerii neînregistrați, migranții, persoanele cu dizabilități, etc. Există o sumedenie de metode de promovare care pot fi utilizate. Hall, et.al. (2015) a identificat șapte metode diferite de promovare, în funcție de gradul de intensitate al intervenției. 

Rețelele de socializare pot reprezenta un set de instrumente puternic și accesibil pentru a promova și scoate în evidență servicii specifice precum orientarea profesională. Persoanele responsabile de promovare raportează adeseori utilizarea mediilor de socializare drept unul dintre cele mai importante canale de comunicare cu tinerii neînregistrați,deoarece acestea tind să devină o parte constantă din viața lor (Hall et. Al, 2015). De asemenea, mediile de socializare pot fi utilizate pentru organizarea de evenimente și prezintă și câteva avantaje operaționale. Din perspectiva conținutului și a limbii, mediile de socializare pot fi cu ușurință actualizate și personalizate pentru grupul țintă specific. Ca urmare a rentabilității acestei metode, poate fi abordat un număr mare de persoane. În ciuda acestor avantaje, specialiștii trebuie să aibă în vedere faptul că nu toate persoanele dețin suficiente competențe IT pentru a putea utiliza aceste servicii.

Hall, AM., Metcalfe, H., Irving, P. (2015) PES practices for the outreach and activation of NEETs. European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Bruxelles.​