You are here

Kust leida lisateavet (nii oma riigis kui ka mujal)?

Kuna saadaval on väga palju erinevaid töövahendeid, kasutusjuhendeid ja kirjeldamisvahendeid, peaksid nõustajad proovima panna paika ühtse LMI juhtpunkti või loetelu olulisematest LMI kutsenõustamis- ja hariduslikest vahenditest. Lisaks mujal töövahendis toodud näidetele ja viidetele pakume teisigi huvitavaid allikaid.

HUVIPAKKUVAD EUROOPA ALLIKAD

Collapsible section
Collapsed by default