You are here

Vítejte v souboru nástrojů pro informace o trhu práce

Image of a lighthouse

Vítejte v souboru nástrojů pro informace o trhu práce

Předmětem tohoto souboru nástrojů je úloha informací o trhu práce pro celoživotní poradenství a integrace informací o trhu práce do celoživotního poradenství pomocí nástrojů IKT. 

Cílem souboru nástrojů informací o trhu práce (labour market information, dále LMI) je zdůraznit význam a důležitost LMI a IKT pro celoživotní poradenství, nabídnout základní postřehy a příklady a poskytnout přehled o užitečných zdrojích. 

Cílovou skupinou tohoto souboru nástrojů LMI jsou kariérní poradci, kteří se podílejí na celoživotním poradenství v celé Evropské unii, a všichni ostatní, kteří se o tuto oblast práce zajímají. 

Konečným cílem souboru nástrojů je přispět ke zlepšení kvality celoživotního poradenství. Těšíme se na jakékoli komentáře nebo návrhy od čtenářů souboru nástrojů.

Collapsible section
Collapsed by default