Dokument att ladda ner

Vocational education and training for the future of work: Poland

EN

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W KONTEKŚCIE PRZYSZŁOŚCI PRACY POLSKA

PL 456.71 KB