Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να προσπαθούν να καθιερώνουν ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας, ή κάποιον σύντομο κατάλογο βασικών εργαλείων πληροφοριών για την αγορά εργασίας για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης, δεδομένου ότι υπάρχει ευρύ φάσμα εργαλείων, εγχειριδίων και μέσων κατάρτισης περιγραμμάτων. Επιπλέον των παραδειγμάτων και των παραπομπών που αναφέρονται σε άλλα σημεία στην εργαλειοθήκη, παρέχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες πηγές.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ