Специалистите по професионално ориентиране следва да се опитат да си създадат единна точка за достъп до ИПТ или списък с най-важните инструменти за ИПТ в контекста на кариерното ориентиране и обучение, тъй като съществува широк диапазон от способи, ръководства, инструменти за профилиране и т.н. В допълнение към примерите и позоваванията в останалата част от този инструментариум, тук представяме и други интересни източници.

ИНТЕРЕСНИ ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ