European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Co kształtuje zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności? Jaka polityka w zakresie umiejętności może rozwiązać problem niedopasowania umiejętności?

  Umożliwia lepsze zrozumienie konsekwencji szeroko zakrojonych zmian zachodzących w świecie edukacji i pracy.

  View more
 • W jaki sposób wspieramy i wzmacniamy poszczególne osoby? Co możemy zrobić, aby uczenie się przez całe życie stało się rzeczywistością?

  Odpowiada na zmieniające się potrzeby i trendy poprzez promowanie zorganizowanego uczenia się przez całe życie, uczenia się przez całokształt sytuacji życiowych oraz przez odpowiednie struktury instytucjonalne, dysponujące właściwymi treściami i zarządzane w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu.

  View more
 • W jaki sposób systemy odpowiadają na nowe potrzeby? W jaki sposób systemy przygotowują na przyszłość?

  Daje szanse i wspiera ludzi w rozwijaniu i wykorzystywaniu swojego potencjału, nabywaniu umiejętności potrzebnych do zarządzania zmianami na rynku pracy i przemianami życiowymi, dzięki czemu mogą oni przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa.

  View more

Twitter feed