European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Welke factoren bepalen de veranderende vraag naar vaardigheden? Met welk beleid kan de mismatch tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden worden aangepakt?

  Meer inzicht bieden in de gevolgen van ingrijpende veranderingen in de wereld van onderwijs en werk.

  View more
 • Wat doen wij voor empowerment? Hoe maken we werk van permanente educatie?

  Inspelen op veranderende behoeften en trends door de bevordering van gestructureerde permanente educatie en brede persoonlijke ontwikkeling, alsook van de nodige institutionele structuren daarvoor met de juiste inhoud en een inclusief bestuur.

  View more
 • Hoe reageren onderwijsstelsels op de behoefte aan nieuwe vaardigheden? Hoe bereiden die stelsels zich voor op de toekomst?

  Mensen ondersteunen en in staat stellen om hun volledige potentieel te ontplooien, de nieuwe vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt en in verschillende levensfasen, en een bijdrage te leveren aan economische groei en het welzijn van de samenleving.

  View more

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed