Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στα πλαίσια ανανέωσης του εξοπλισμού του διαθέτει δωρεάν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώσεις, σωματεία και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ) τον παλιό του εξοπλισμό.

Κατάλογος επίπλων γραφείου και εξοπλισμού πληροφορικής προς διάθεση:

 • Γραφεία κομπιούτερ 
 • Συρταριέρες 
 • Ντουλάπες 
 • Έπιπλα αρχειοθέτησης 
 • Καρέκλες 
 • Προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές 
 • Οθόνες 
 • Φωτοτυπικά μηχανήματα

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 • Συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση διάθεσης εξοπλισμού και αποστολή στα:
  fax 2310 490 102 και/ή στη ταχυδρομική διεύθυνση:
  ΤΘ 22427
  ΤΚ 55102 Θεσσαλονίκη – Φοίνικας
  Τηλ. 2310 490102
  Υπόψη: Προϊστάμενου Διοίκησης
 • Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του σωματείου, ένωσης κλπ. και από την υπόδειξη του ατόμου που θα είναι εντεταλμένο να παραλάβει τον εξοπλισμό.
 • Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τον εξοπλισμό με δικά τους έξοδα από τις εγκαταστάσεις του.
 • Το Κέντρο θα ειδοποιήσει τους αιτούντες για την παραλαβή του εξοπλισμού. Η παραλαβή θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα υπογράφει και το πιστοποιητικό παραλαβής
 • Η διεύθυνση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι: Cedefop, Ευρώπης 123, Πυλαία Θεσσαλονίκη.
 • Το Κέντρο δεν δεσμεύεται ότι θα ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις ή το σύνολο του κάθε αιτήματος.
 • Το Κέντρο παραδίδει τον εξοπλισμό ως έχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση του ή για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

Call details

Procurement type
Call for expression of interest
Status
Completed
Closing date
18/11/2010

Downloads

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

EL 37.5 KB