You are here

Ce reprezintă informațiile privind piața muncii în raport cu orientarea profesională pe tot parcursul vieții?

4m

Informațiile privind piața muncii oferă detalii despre locurile de muncă sau piața muncii. Acestea descriu starea pieței muncii, din trecut până în prezent, și oferă estimări pentru viitor. Informațiile privind piața muncii identifică în mod clar sectoarele în care oportunitățile de muncă sunt în creștere sau descreștere, ce profesii sunt disponibile, ce studii trebuie să urmezi pentru a putea practica profesia respectivă, de ce ai nevoie pentru a lucra într-o anumită profesie, cum îți poți găsi un loc de muncă, cum îți poți schimba locul de muncă sau cum îți poți dezvolta cariera profesională.

 

Dar barometrul pieței muncii? Barometrul pieței muncii se referă la informații privind piața muncii care au fost analizate și interpretate înainte de a fi făcute public. În esență, majoritatea informațiilor legate de carierele profesionale reprezintă parte a barometrului pieței muncii. În cadrul acestui set de instrumente folosim noțiunea de informații privind piața muncii pentru a ne referi atât la informațiile propriu-zise privind piața muncii, cât și la barometrul pieței muncii.

Definiția conceptului de informații privind piața muncii în raport cu orientarea profesională pe tot parcursul vieții este disponibilă aici:

 
DEFINIȚIA CONCEPTULUI DE INFORMAȚII PRIVIND PIAȚA MUNCII ÎN RAPORT CU ORIENTAREA PROFESIONALĂ PE TOT PARCURSUL VIEȚII

Conceptul de informații privind piața muncii în raport cu orientarea profesională pe tot parcursul vieții este definit drept acele informații referitoare la următoarele aspecte:

 1. Profilul și tendințele pieței muncii, inclusiv statistici privind gradul de ocupare a forței de muncă și nivelul de salarizare în funcție de domeniul de activitate, profesie. În situațiile în care există informații statistice de încredere și neconfidențiale, datele trebuie să fie disponibile la nivel național, regional și local. Principiile de bază ale reglementărilor pieței muncii, legislației și politicilor pieței muncii.
 2. Tendințele privind aptitudinile, inclusiv nevoile și neconcordanțele la nivel de aptitudini, lipsurile, precum și cerințele prezente și viitoare în acest sens. În situațiile în care există informații statistice de încredere și neconfidențiale, trebuie incluse dimensiunile regionale și locale.
 3. Informații privind profesiile, inclusiv informații privind cerințele legate de aptitudini, pregătire educațională, aspecte de interes, condiții de lucru, deficit de aptitudini, sistem de plată și nivel de salarizare. 
 4. Căile de acces și dezvoltare prin intermediul profesiilor, inclusiv evidența posturilor disponibile
 5. Căile de acces și dezvoltare în câmpul educațional și al instruiri în vederea dobândirii aptitudinilor necesare unei profesii sau compensării unor lipsuri pentru o profesie dorită. 
 6. Informații legate de planificarea carierei profesionale: unde sunt disponibile detalii suplimentare și servicii de asistență
 7. Șanse egale și aspecte legate de diversitate (măsuri de susținere), precum și schimbarea profilului forței de muncă

Ce informații privind piața muncii pot fi considerate bune? 

Standardele de calitate aplicabile informațiilor privind piața muncii trebuie să fie ridicate deoarece astfel de informații acoperă numeroase dimensiuni (după cum s-a prezentat în cadrul definiției), iar lucrul cu acestea nu este deloc facil. Criteriile de calitate pentru informațiile privind piața muncii în raport cu orientarea profesională pe tot parcursul vieții sunt disponibile aici. 

Ce informații privind piața muncii în raport cu orientarea profesională pe tot parcursul vieții pot fi considerate bune?

Informațiile de calitate privind piața muncii trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • Acuratețe (de exemplu, statistici de încredere)
 • Caracter complet (de exemplu, în ceea ce privește sectoarele, regiunile)
 • Caracter oportun: date recente, actualizate în mod frecvent
 • Relevanță față de nevoile utilizatorilor și adaptate după nevoile diferitelor grupuri de utilizatori
 • Atractivitate și disponibilitate în formate diferite (adică imagini, grafice, tabele, diagrame, desene și materiale video)
 • Accesibilitate: având în vedere varietatea aptitudinilor și cunoștințelor, text ușor de înțeles, acces fără înregistrare, la costuri reduse sau gratuit în măsura în care este posibil, plus disponibilitate în format electronic și pe suport de hârtie
 • Imparțialitate: informațiile furnizate sunt conforme exclusiv cu interesul utilizatorului, acestea nu sunt influențate de interese ale furnizorului, instituționale și de finanțare și nu au caracter discriminatoriu în ceea ce privește sexul, vârsta, etnia, clasa socială, calificările, abilitățile.
 • Au autoritate
 • Comparabilitatea datelor în timp, la diferite niveluri geografice
 • Includ informații locale sau regionale pentru a prezenta posibilitățile din regiunea în care trăiește o anumită persoană, dar și din alte regiuni (pentru a încuraja mobilitatea)
 • Transparență: sunt indicate sursele datelor
 • Sunt ușor de actualizat
 • Orientare către viitor 
 
Exemplu de IPM orientate către viitor

Creșterea viitoare a gradului de ocupare a forței de muncă (schimbare de %) în cadrul sectoarelor din UE în 2015-2025

Sursa: Skills Panorama, Cedefop

Link: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

Iată câteva puncte specifice care necesită atenție: 

 • Utilizatorii individuali așteaptă informații atractive privind piața muncii. Este important ca informațiile privind piața muncii să fie prezentate pe paginile de Internet, în cadrul graficelor, instrumentelor online, broșurilor într-o manieră atrăgătoare din punct de vedere vizual… De asemenea, IPM trebuie prezentate în maniere diferite pentru a veni în întâmpinarea unor nevoi de informare și stiluri de învățare (și abilități) diferite ale clienților.  În plus, utilizatorii sunt dornici să încerce, să experimenteze, să facă lucruri, să aibă acces la activități care inspiră la nivelul unității angajatorului.
 • În domeniul nostru de activitate, găsirea unui echilibru între oferirea de consultanță neutră și obiectivă pe baza unor informații imparțiale privind piața muncii și scopul și strategia organizației pentru care lucrăm poate fi o adevărată provocare. 
  • Exemplul 1: serviciile de orientare profesională și educație oferite de un sindicat din cadrul unui domeniu de activitate se concentrează numai pe un singur sector, însă, în general, sunt disponibile oportunități în mai multe sectoare;
  • Exemplul 2: specialiștii din domeniul resurselor umane din cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă ar putea fi nevoiți să găsească un echilibru între obiectivele gradului de încărcare cu dosare și cele de activare rapidă, pe de o parte, și preferințele individuale sau potențialul nevalorificat de indivizi aflați în căutarea unui loc de muncă, pe de altă parte.
  • Exemplul 3: există riscul includerii de informații părtinitoare sau selective în cadrul broșurilor de promovare a programelor educaționale
 •  Informațiile privind piața muncii pot fi obținute atât pe cale formală, cât și informală. Informațiile formale privind piața muncii sunt răspândite prin intermediul a numeroase surse diferite. Mediul online este plin de informații privind piața muncii: pe pagini de Internet, în baze de date, aplicații, medii de socializare, videoclipuri.... Mai multe detalii specifice despre TIC și IPM sunt disponibile aici.

Complexitatea informațiilor privind piața muncii necesită aptitudini solide de navigare. În multe situații, specialiștii în servicii de consultanță în carieră trebuie să joace un rol de interfață între sursele de informații privind piața muncii și clienți. Acești specialiști adaptează, interpretează, regrupează informații referitoare la piața muncii și le utilizează pentru a educa, informa, consilia și îndruma clienții. Cum puteți face și dvs. acest lucru? Aflați mai multe despre integrarea IPM în cadrul orientării profesionale pe tot parcursul vieții în capitolul următor. 

 
Collapsible section
Collapsed by default