Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Cedefop’s European skills index: new tool for informed policy-making

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

The European skills index is a monitoring tool, providing a snapshot of how countries’ skills systems perform. It depicts a complex reality in a single measure.

Its structure reflects the mesh of policy areas that influence performance. It is based on indicators that have proved relevant for this purpose from data sets such as the European Union labour force survey and OECD’s PISA. The index shows at a glance how a country performs across all of these.

Λήψεις

Europäischer Kompetenzindex des Cedefop: neues Instrument für eine fundierte Politikgestaltung

DE
DOI: 10.2801/17546TI-BB-18-005-DE-NISBN: 978-92-896-2593-707/11/2018694.73 KB

Europäischer Kompetenzindex des Cedefop: neues Instrument für eine fundierte Politikgestaltung

DE
DOI: 10.2801/816727TI-BB-18-005-DE-EISBN: 978-92-896-2592-007/11/2018451.82 KB

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων του Cedefop: ένα νέο εργαλείο για χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης

EL
DOI: 10.2801/984198TI-BB-18-005-EL-NISBN: 978-92-896-2590-607/11/2018791.65 KB

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων του Cedefop: ένα νέο εργαλείο για χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης

EL
DOI: 10.2801/235871TI-BB-18-005-EL-EISBN: 978-92-896-2591-307/11/2018972.37 KB

Cedefop’s European skills index: new tool for informed policy-making

EN
DOI: 10.2801/7667TI-BB-18-005-EN-NISBN: 978-92-896-2594-426/09/2018673.31 KB

Cedefop’s European skills index: new tool for informed policy-making

EN
DOI: 10.2801/148671TI-BB-18-005-EN-EISBN: 978-92-896-2595-127/09/2018466.86 KB

Índice europeo de competencias del Cedefop: una nueva herramienta para formular políticas informadas

ES
DOI: 10.2801/613406TI-BB-18-005-ES-NISBN: 978-92-896-2245-507/11/2018674.98 KB

Índice europeo de competencias del Cedefop: una nueva herramienta para formular políticas informadas

ES
DOI: 10.2801/342718TI-BB-18-005-ES-EISBN: 978-92-896-2244-807/11/2018944.36 KB

Indice européen des compétences du Cedefop: le nouvel outil d’élaboration de politiques éclairées

FR
DOI: 10.2801/002200TI-BB-18-005-FR-NISBN: 978-92-896-2597-507/11/2018732.73 KB

Indice européen des compétences du Cedefop: le nouvel outil d’élaboration de politiques éclairées

FR
DOI: 10.2801/836049TI-BB-18-005-FR-EISBN: 978-92-896-2596-807/11/2018953.42 KB

Indice europeo delle competenze di Cedefop: un nuovo strumento per elaborare politiche basate su informazioni oggettive

IT
DOI: 10.2801/172966TI-BB-18-005-IT-NISBN: 978-92-896-2599-907/11/2018742.19 KB

Indice europeo delle competenze di Cedefop: un nuovo strumento per elaborare politiche basate su informazioni oggettive

IT
DOI: 10.2801/105523TI-BB-18-005-IT-EISBN: 978-92-896-2598-207/11/2018914.62 KB

Europejski wskaźnik umiejętności Cedefop: nowe narzędzie kształtowania polityki w oparciu o podstawy merytoryczne

PL
DOI: 10.2801/070523TI-BB-18-005-PL-NISBN: 978-92-896-2600-207/11/2018741.28 KB

Europejski wskaźnik umiejętności Cedefop: nowe narzędzie kształtowania polityki w oparciu o podstawy merytoryczne

PL
DOI: 10.2801/553627TI-BB-18-005-PL-EISBN: 978-92-896-2601-907/11/20181015.06 KB

Índice Europeu de Competências do Cedefop: nova ferramenta para a elaboração informada de políticas

PT
DOI: 10.2801/90060TI-BB-18-005-PT-NISBN: 978-92-896-2602-607/11/2018689.91 KB

Índice Europeu de Competências do Cedefop: nova ferramenta para a elaboração informada de políticas

PT
DOI: 10.2801/753822TI-BB-18-005-PT-EISBN: 978-92-896-2603-307/11/20181017.37 KB