Το Cedefop, ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοσιονομικού κανονισμού του Cedefop και των οικείων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών επιχορήγησης, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 49 - 72 out of 435
Title Reference Status Closing date
The role of micro-credentials in facilitating learning for employment AO/DSI/JB-APOULIOU/Micro-credentials_Learning&Employment/006/20
Completed
24/09/2020
Promoting lifelong learning of adults through CVET systems and upskilling pathways AO/DLE/LSALVA-RCDCR/CVETsystems&UpskillingPathways/005/20
Completed
22/09/2020
Entrepreneurship competence in vocational education and training AO/DSI/DKULSS/Entrepreneurship-competence-VET/004/20
Completed
21/09/2020
EXTENSION DATE AND TIME 02/10/2020
Maintenance and operation services for Cedefop premises AO/DRS/KZIOG/MaintenanceServices/003/20
Completed
04/09/2020
Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data (WIH-OJA) AO/DSL/VKVET-JBRAN/WIH-OJA/002/20
Completed
30/07/2020
Engineering Consulting Services for the Cedefop Building and Infrastructure AO/DRS/KZIOG/EngineeringConsultingServices/001/20
Completed
06/04/2020
EXTENSION DATE AND TIME 30/04/2020
Call for proposals_ReferNet 2020-2023 for Belgium, Czechia, Greece, Ireland and the Netherlands GP/DSI/REFERNET-FPA/001/20
Completed
14/02/2020
English language services: Editing, formatting and copywriting AO/DCM/MTA/Editing-Formatting-Copywriting/007/19
Completed
12/12/2019
Production and analysis of the Skills Forecast AO/DSL/ILIVAN/Skills Forecast/005/19
Completed
05/12/2019
Provision of Interim Agent Support Services ENISA F-RED-19-T31
Completed
14/11/2019
Provision of Security Guard and Associated Services for the Cedefop premises AO/DRS/ASAIN-KZIOG/Security_and_Associated_Services/006/19
Completed
14/11/2019
Ex-ante Publicity Notice for 'Professional assistance with staff selection procedures implementation' (updated) NP/DRS/LHAR/SelectionProceduresImplementation/009/19
Completed
29/10/2019
Support for Library/Research related tasks and for the institutional Open Access repository’ AO/DCM/MWI-vka/Library services/004/19
Completed
18/10/2019
EXTENSION DATE AND TIME 29/10/2019
Call for proposals_ReferNet 2020-2023 GP/DSI/REFERNET-FPA/001/19
Completed
01/10/2019
The future of vocational education and training in Europe AO/DSI/JB/Future_of_VET/003/19
Completed
30/09/2019
‘2nd European skills and jobs survey: Data collection on impact of digitalisation and technological change on skill mismatch of EU workers’ AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
Completed
18/09/2019
Support and incentives to learning and careers –Lot 1 & Lot 2 AO/DLE/PMDFON-PLI/Support & Incentives/002/19
Completed
16/09/2019
Ex-ante Publicity Notice for 'Professional assistance with staff selection procedures implementation' NP/DRS/LHAR/SelectionProceduresImplementation/007/19
Cancelled
06/09/2019
Provision of Legal Services to Cedefop CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
Completed
05/07/2019
Remote ICT Services: Content Server/Share Point and Power Builder (Lot 1 & Lot 2) AO/DRS/ITK-TME/CS-SP-PB/008/18
Completed
04/02/2019
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises (Re-launch) AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/010/18
Completed
29/01/2019
ICT Network Support Services II (Re-launch) AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Completed
28/01/2019
Long-term cross-country mobility in apprenticeships AO/DLE/RCDCR_LRUST/Mobility_in_Apprenticeships/007/18
Completed
27/09/2018
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/005/18
Cancelled
19/09/2018
Displaying results 49 - 72 out of 435