Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Empowering people to cope with change

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

In the face of the current health crisis and the far-reaching labour market transformations it entails, the European Union and its Member States are taking action to provide all people in Europe with stronger support to employment, including upskilling and reskilling opportunities.

Many EU countries and regions are working towards comprehensive and coordinated learning support systems interlinking employment, education and training, career guidance and inclusion policies. Cedefop supports countries’ efforts to establish systems which allow people to sustain lifelong learning and working careers.

Λήψεις

Die Menschen zum Umgang mit Veränderungen befähigen

DE
DOI: 10.2801/502258TI-BB-20-007-DE-NISBN: 978-92-896-3103-714/01/2021348.13 KB

Die Menschen zum Umgang mit Veränderungen befähigen

DE
DOI: 10.2801/945049TI-BB-20-007-DE-EISBN: 978-92-896-3104-415/01/202170.92 KB

Δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την αλλαγή

EL
DOI: 10.2801/058376TI-BB-20-007-EL-NISBN: 978-92-896-3105-114/01/2021359.67 KB

Δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την αλλαγή

EL
DOI: 10.2801/878456TI-BB-20-007-EL-EISBN: 978-92-896-3106-815/01/202179.39 KB

Empowering people to cope with change

EN
DOI: 10.2801/82440TI-BB-20-007-EN-NISBN: 978-92-896-3099-317/12/2020279.97 KB

Empowering people to cope with change

EN
DOI: 10.2801/106862TI-BB-20-007-EN-EISBN: 978-92-896-3100-615/01/202165.27 KB

Capacitar a las personas para gestionar el cambio

ES
DOI: 10.2801/231734TI-BB-20-007-ES-NISBN: 978-92-896-3111-214/01/2021342.71 KB

Capacitar a las personas para gestionar el cambio

ES
DOI: 10.2801/881121TI-BB-20-007-ES-EISBN: 978-92-896-3112-915/01/202169.13 KB

Donner aux personnes les moyens de faire face au changement

FR
DOI: 10.2801/80695TI-BB-20-007-FR-NISBN: 978-92-896-3101-314/01/2021340.6 KB

Donner aux personnes les moyens de faire face au changement

FR
DOI: 10.2801/746275TI-BB-20-007-FR-EISBN: 978-92-896-3102-015/01/202173.27 KB

Dare alle persone la possibilità di affrontare il cambiamento

IT
DOI: 10.2801/067263TI-BB-20-007-IT-NISBN: 978-92-896-3107-514/01/2021339.87 KB

Dare alle persone la possibilità di affrontare il cambiamento

IT
DOI: 10.2801/699071TI-BB-20-007-IT-EISBN: 978-92-896-3108-215/01/202170.41 KB

Wzmocnienie pozycji obywateli w obliczu zmian

PL
DOI: 10.2801/733110TI-BB-20-007-PL-NISBN: 978-92-896-3097-914/01/2021314.3 KB

Wzmocnienie pozycji obywateli w obliczu zmian

PL
DOI: 10.2801/061536TI-BB-20-007-PL-EISBN: 978-92-896-3098-615/01/202168.59 KB

Capacitar as pessoas para lidarem com a mudança

PT
DOI: 10.2801/156491TI-BB-20-007-PT-NISBN: 978-92-896-3109-914/01/2021337.23 KB

Capacitar as pessoas para lidarem com a mudança

PT
DOI: 10.2801/1819TI-BB-20-007-PT-EISBN: 978-92-896-3110-515/01/202169.61 KB

Publication Details

2020
December
9153

Σειρά

Available only in electronic format (download)