Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Adult learning and continuing vocational education and training valued by Europeans

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Insights from a pan-European opinion survey conducted by Cedefop. This survey explores what adults living in the European Union (EU), Iceland and Norway think about adult learning and CVET, given that image and perceptions influence action.

The survey defines adult learning and CVET as any learning activities undertaken by adults (employed or not) with the intention of improving their knowledge or skills. The questionnaire asked about the value of adult learning and CVET in producing desired outcomes and benefits for individuals (such as personal, skill and career development and personal financial situation), society and the economy (such as lower unemployment) and for countries (such as social cohesion).

Λήψεις

Europäer halten viel von Erwachsenenbildung und beruflicher Weiterbildung

DE
DOI: 10.2801/456770TI-BB-20-006-DE-NISBN: 978-92-896-3028-325/11/2020160.79 KB

Europäer halten viel von Erwachsenenbildung und beruflicher Weiterbildung

DE
DOI: 10.2801/10006TI-BB-20-006-DE-EISBN: 978-92-896-3023-808/12/2020419.22 KB

Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

EL
DOI: 10.2801/79148TI-BB-20-006-EL-NISBN: 978-92-896-3029-025/11/2020194.72 KB

Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

EL
DOI: 10.2801/369312TI-BB-20-006-EL-EISBN: 978-92-896-3024-508/12/2020442.86 KB

Adult learning and continuing vocational education and training valued by Europeans

EN
DOI: 10.2801/72311TI-BB-20-006-EN-NISBN: 978-92-896-3030-606/11/2020125.54 KB

Adult learning and continuing vocational education and training valued by Europeans

EN
DOI: 10.2801/247TI-BB-20-006-EN-EISBN: 978-92-896-3021-408/12/2020425.15 KB

Cómo valoran los europeos el aprendizaje de adultos y la educación y formación profesional continua

ES
DOI: 10.2801/076040TI-BB-20-006-ES-NISBN: 978-92-896-3031-325/11/2020184.73 KB

Cómo valoran los europeos el aprendizaje de adultos y la educación y formación profesional continua

ES
DOI: 10.2801/09984TI-BB-20-006-ES-EISBN: 978-92-896-3027-608/12/2020419.93 KB

Formation des adultes et formation continue: les Européens sont pour !

FR
DOI: 10.2801/8530TI-BB-20-006-FR-NISBN: 978-92-896-3035-108/12/2020163.61 KB

Formation des adultes et formation continue: les Européens sont pour !

FR
DOI: 10.2801/887580TI-BB-20-006-FR-EISBN: 978-92-896-3022-108/12/2020423.93 KB

L’apprendimento degli adulti e l’istruzione e formazione professionale continua valutati dagli europei

IT
DOI: 10.2801/22939TI-BB-20-006-IT-NISBN: 978-92-896-3032-025/11/2020158.61 KB

L’apprendimento degli adulti e l’istruzione e formazione professionale continua valutati dagli europei

IT
DOI: 10.2801/45241TI-BB-20-006-IT-EISBN: 978-92-896-3025-208/12/2020428.44 KB

Europejczycy cenią sobie kształcenie dorosłych oraz ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe

PL
DOI: 10.2801/867001TI-BB-20-006-PL-NISBN: 978-92-896-3033-725/11/2020162.24 KB

Europejczycy cenią sobie kształcenie dorosłych oraz ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe

PL
DOI: 10.2801/74263TI-BB-20-006-PL-EISBN: 978-92-896-3020-708/12/2020426.58 KB

Europeus valorizam a educação de adultos e o ensino e formação profissionais contínuos

PT
DOI: 10.2801/555380TI-BB-20-006-PT-NISBN: 978-92-896-3034-425/11/2020162.57 KB

Europeus valorizam a educação de adultos e o ensino e formação profissionais contínuos

PT
DOI: 10.2801/139261TI-BB-20-006-PT-EISBN: 978-92-896-3026-908/12/2020416.82 KB

Publication Details

2020
November
9152

Σειρά

Available only in electronic format (download)