You are here

Cum puteți integra IPM în activitățile dvs. de orientare?

Rolul specialistului este esențial în transpunerea eficientă a informațiilor privind piața muncii în scopuri conexe orientării profesionale.  Integrarea IPM în procesul de orientare include următoarele elemente:

 • Selectarea IPM potrivite lucrului cu un anumit client sau grup de clienți într-un anumit moment;
 • Intermedierea eficientă a transferului IPM către client(clienți) în timpul activităților de orientare
 • Abordarea și oferirea de răspunsuri întrebărilor adresate specialiștilor prin e-mail, telefon, Internet, medii de socializare sau alte platforme digitale de comunicare. 
 • Creșterea gradului de independență al clientului în lucrul cu IPM
 • Utilizarea de strategii de promovare a utilizării IPM

Tabelul de mai jos prezintă diferite tipuri de informații privind piața muncii care pot fi utile în cadrul procesului de planificare a carierei profesionale.

Etapă din ciclul de prelucrare a informațiilor pentru orientarea în carieră[2]

Descriere

Informații privind piața muncii

Comunicare

Solicitare externă: este identificată o nevoie, este necesară luarea unei decizii legate de cariera profesională

Stare internă sau reacție: modul în care se simte, se comportă, acționează o persoană în raport cu nevoia[3]

 

Analiză

Îmbunătățiți gradul de autocunoaștere dobândit prin experiență, evaluare, consultanță, exerciții: valori, interese, aptitudini, preferințe legate de locul de muncă

Sporiți cunoștințele în domeniul ocupațional

Capacitatea de prelucrare a acestor informații și meta-cunoștințe (de ce fel de informații am nevoie)

Oferirea de informații cu privire la profesii, programe de educație și instruire și legătura dintre educație, instruire și profesii. IPM sunt prezentate într-o gamă variată de formate pentru a răspunde nevoilor și stilurilor de învățare ale clientului

Oferirea de informații cu privire la câmpul muncii (structură, instituții, domenii, legislația muncii, politici, cerere ...)

Corelarea aptitudinilor și preferințelor legate de locul de muncă cu potențiale profesii și cererea de pe piața muncii

Sinteză[4]

Identificați și selectați alternative și reduceți gama de opțiuni la 3 până la 5 profesii, studii, programe

Corelarea aptitudinilor și preferințelor legate de locul de muncă cu potențiale profesii și cererea de pe piața muncii (continuată, îmbunătățită)

Evaluare

Estimați costul și beneficiile alternativelor

Întocmiți o listă de priorități și faceți încercări

Informații detaliate privind alternativele (testimoniale, videoclipuri, resurse web, vizite la companii ...)

Informații privind cerințele de acceptare drept candidat pentru un program de studii sau un loc de muncă

Execuție

Planificarea și punerea în practică a alegerii

Informații practice, de exemplu proceduri de depunere a candidaturii, CV

Comunicare

 

Treceți în revistă solicitarea externă și starea interioară.  Există mulțumire în ceea ce privește alegerea? Pot pune în aplicare alegerea?

 

Sursă: adaptare după descrierea ciclului CASVE din Peterson, et al. 2003

 

Cedefop a realizat un ghid de referință pentru activitățile de orientare profesională, iar acesta este prezentat în chenar. Informațiile privind piața muncii sunt relevante în cadrul a numeroase activitățide orientare.

Ghid de referință pentru activitățile de orientare (Cedefop)

Activități informative

Semnalizarea - Asigurarea faptului că publicul deține informații precise despre toate agențiile relevante și despre serviciile de orientare pe care acestea le oferă și, prin urmare,  posibilitatea acestuia de a selecta resursele cele mai potrivite pentru nevoile sale. Semnalizarea este în mod evident un aspect extrem de important în privința accesului la serviciile de orientare, iar aceasta poate fi adaptată din punct de vedere cultural, de exemplu prin întâmpinarea limitărilor lingvistice și prin concentrarea informațiilor relevante în servicii specifice pentru imigranți. Informarea - Oferirea de informații (legate de piața muncii) despre oportunitățile de muncă, educație, instruire sau altele, fără a pune în discuție avantajele sau relevanța fiecărei opțiuni. Îndrumarea - Oferirea de asistență indivizilor sau grupurilor  pentru interpretarea informațiilor și alegerea celor mai potrivite variante.

Dezvoltarea aptitudinilor de gestionare a carierelor

Consilierea - Acționarea alături de indivizi pentru a-i ajuta să își descopere, clarifice, evalueze și înțeleagă propria experiență, precum și să analizeze diferitele alternative disponibile, alături de strategiile de implementare a acestora. Mentoring - Oferirea de asistență indivizilor și grupurilor  pentru a-i ajuta să își depășească barierele personale și să își atingă potențialul maxim. Activitățile de mentorat sunt influențate în mod semnificativ de aptitudinile, valoarea și personalitatea mentorului, precum și de capacitatea acestuia de a servi drept model. Evaluarea - Asistarea indivizilor la atingerea unui grad de înțelegere organizat și structurat a dezvoltării personale, educaționale și vocaționale pentru a facilita luarea unor decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește relevanța oportunităților prezentate (la locul de muncă, în cadrul programelor de instruire, etc.). Există o varietate de metode de evaluare, precum testele psihologice (de exemplu, bateriile GATB și BTPAC) și portofoliile de aptitudini. Învățarea - Parcurs planificat și sistematic al experiențelor de învățare pentru a permite elevilor să dobândească cunoștințe, aptitudini și competențe. În domeniul orientării, învățarea este în special orientată către promovarea dobândirii de aptitudini de gestionare a carierei profesionale, făcând uz de metodologii precum întocmirea de CV-uri și scrisori de prezentare, metode de căutare a unui loc de muncă, tehnici de gestionare a timpului, tehnici de comunicare interpersonală. Eșantionarea - Oferirea de experiențe de muncă, încercări de lucru, ateliere de inițiere și alte experiențe care le permit indivizilor dobândirea unei experiențe directe care să le faciliteze luarea deciziilor.

Asistență directă și construirea capacităților

Facilitarea - Sprijinirea indivizilor și grupurilor în relația cu organizațiile care oferă sau influențează plasarea forței de muncă și oportunitățile de învățare. Intermedierea - Negocierea directă, în numele indivizilor sau grupurilor, cu organizațiile la accesarea cărora s-ar putea întâmpina piedici suplimentare. Intermedierea reprezintă un pas ulterior facilitării și poate fi de o importanță extremă în cazul imigranților. Relaționarea - Stabilirea de legături cu persoane și organizații pentru susținerea și îmbunătățirea procesului de orientare. 

Gestionarea informațiilor critice și asigurarea calității

Monitorizarea - Păstrarea legăturii cu indivizii după intervențiile de orientare, pentru a stabili dacă sunt necesare servicii suplimentare și de ce natură, rezultatele directe din urma sesiunilor, evoluția profesională sau părerea persoanelor în cauză despre servicii. Colectarea de feedback - Colectarea și colaționarea informațiilor despre nevoile indivizilor și grupurilor și încurajarea ofertanților de oportunități să răspundă în consecință prin adaptarea ofertei. Gestionarea - Crearea și implementarea de programe de orientare coerente, asigurându-le stabilitatea și dezvoltarea și garantând, în același timp, atât relevanța oferirii lor, cât și calitatea materialelor, cunoștințelor și resurselor umane printr-o evaluare periodică și structurată. Activitățile de gestionare pot fi simplificate în mod semnificativ cu ajutorul unui sistem de asigurare a calității bazat pe mecanisme eficiente de monitorizare și colectare de feedback. Inovarea/Schimbarea sistemelor - Sprijinirea dezvoltării activităților și metodologiilor conexe, precum și a practicilor de gestionare cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Inovarea presupune implementarea de sisteme de asigurare a calității cu criterii comune și este strâns legată de inițiativa de la nivel regional și național. Preocuparea pentru specificitatea grupurilor țintă trebuie să existe pentru a permite, de exemplu, un schimb eficient de experiențe de învățare între prestatorii de servicii și sisteme.

Când vine vorba de informații privind piața muncii, numeroși specialiști din domeniu ar dori să aibă un „punct de acces unic”, un loc în care sunt adunate toate informațiile legate de piața muncii. Cu toate acestea, adeseori acest lucru nu este posibil. 
Specialiștii își pot simplifica munca prin crearea unui portofoliu personal de instrumente informaționale legate de piața muncii pe care aceștia le consideră cel mai utile în cazul lor. O astfel de listă sau portofoliu poate reprezenta o combinație de surse externe (manuale, baze de date, pagini de Internet) și surse interne (prezentări, jocuri educaționale, lecții, chestionare) create de specialist sau organizația pentru care acesta lucrează. 

Numeroase inițiative oferă orientare și informații pentru grupuri multiple de utilizatori, altele se concentrează pe un anumit grup. În cele ce urmează, vă oferim câteva exemple interesante.

 
INIȚIATIVE PENTRU GRUPURI MULTIPLE DE UTILIZATORI:

Un instrument avansat ce integrează IPM și serviciile de orientare: eGuidance (Danemarca) ​ www.ug.dk/evejledning
Un instrument ce se adresează grupurilor multiple de utilizatori, adică tinerilor, adulților și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, este portalul de dezvoltare a carierei profesionale a agenției letone de stat de ocupare a forței de muncă​ http://www.nva.gov.lv/karjera/

Sfat: Dacă doriți să citiți informațiile prezentate, utilizați modul traducere al paginilor de Internet. De asemenea, există și o versiune cu „limbaj accesibil”. 

 
INIȚIATIVE PENTRU GRUPURI SPECIFICE DE UTILIZATORI:

Elevii de școală:  inițiativa Het Beroepenhuis (Belgia - Flandra) este specializată în educație și orientare profesională pentru grupa de vârstă 11-14 ani. În plus, aceasta oferă servicii de orientare adaptată pentru elevii cu nevoi speciale (abilități cognitive reduse) și cei cu istoric de migrant. ​ www.beroepenhuis.be.
Elevii din învățământul profesional: instrumentul TET-tori îi ajută pe elevii din ultimul an (15-16 ani) să profite la maxim de perioada lor de „inițiere în câmpul muncii”. Această perioadă a experiențelor de lucru reprezintă un aspect cheie pentru orientarea și instruirea lor profesională.  http://peda.net/veraja/tori

Angajații/Adulții în vârstă: pe lângă grupurile lor țintă inițiale (elevii de școală, ...), centrele de informare profesională BIZ ale serviciului public de ocupare a forței de muncă (Germania) au dezvoltat o strategie de ghidare destinată adulților, de exemplu persoanelor care revin pe piața muncii după câțiva ani de absență.

Cum pot TIC și IPM susține orientarea profesională pe tot parcursul vieții?

Apariția TIC a deschis calea către crearea și implementarea a numeroase instrumente  care pot fi utilizate pentru consiliere și orientare profesională pe tot parcursul vieții.

 

 • Există instrumente informative care includ diverse tipuri de informații utile privind piața muncii, precum baze de date ocupaționale, estimări legate de abilități și piața muncii, baze de date cu locurile de muncă vacante, baze de date despre oportunități educaționale, …
 • Există instrumente de comunicare precum CV-uri în format video, portofolii online, programe software de analiză a potrivirii profesionale, servicii de chat, medii de socializare etc., care pot fi utilizate pentru orientarea profesională pe tot parcursul vieții. 

 

Consilierii și organizațiile care oferă servicii de orientare profesională pot combina diferite tipuri de instrumente TIC sau pot să opteze pentru câteva instrumente pentru a-și desfășura activitatea. 

 

 • Totuși, aceasta nu înseamnă neapărat că cei specializați într-o metodă de lucru cu care obțin rezultate trebuie să dețină și abilități pentru utilizarea tuturor celorlalte instrumente.
 • Utilizarea unor canale multiple nu presupune neapărat ca aceleași informații să fie distribuite prin canale diferite, ci poate presupune ca fiecare canal să aibă un scop specific, iar între canale să existe o relație de complementaritate.
 • De exemplu, pot exista situații în care serviciile de chat sunt utilizate pentru a comunica cu clienții după ce aceștia au participat în prealabil la un interviu față în față, sau în care mediile de socializare sunt utilizate în relația cu tinerii și alegerile privind educația.

 

În numeroase cazuri, specialiștii în servicii de orientare sunt bine pregătiți și dețin echipamente pentru utilizarea TIC pentru scopurile specifice ce trebuie atinse din poziția pe care o ocupă. Așadar, scopul acestui set de instrumente nu este de a „dezvolta” abilități TIC, ci de a le permite specialiștilor să reflecteze asupra implicațiilor noilor tehnologii în ceea ce privește IPM și să ia decizii în cunoștință de cauză despre cum ar putea fi acestea utilizate cel mai eficient în cadrul serviciilor lor. 

 

Aspectele cheie asupra cărora specialiștii în servicii de orientare profesională trebuie să reflecteze sunt următoarele:

 

 • Sporirea gradului de înțelegere a acelei TIC care i-ar putea ajuta să ofere asistență oricărei persoane aflată în căutarea de IPM pentru planificarea carierei profesionale
 • Analizarea modului în care orientarea profesională online poate fi utilizată având în vedere faptul că tot mai multe guverne se mută în mediul digital și își încurajează cetățenii să comunice/să interacționeze cu ele prin Internet
 • Recunoașterea noilor metode de lucru, care sunt mai eficiente și mai rapide 
 • Dobândirea capacității de evaluare a gradului de pregătire pentru a utiliza IPM și instrumentele TIC manifestat de clienți
 • Asistarea clientului pentru ca acesta să devină mai independent și mai încrezător
 • Implicarea în discuții de lucru în grup și lansarea de sugestii către cadrele superioare pentru soluționarea unei preocupări identificate
 • Autocunoașterea din perspectiva propriilor abilități legate de TIC și IPM​
 
Exemple:
 • Promovarea: Există câteva exemple frumoase din diferite țări privind modul în care mediile de socializare pot fi utilizate în cadrul strategiilor de promovare. În Belgia, Le Forem utilizează Facebook pentru a comunica cu tinerii în vederea promovării serviciilor PES. Această pagină de Facebook are peste 10.000 de urmăritori. În plus, YouTube este utilizat pentru a partaja videoclipuri despre serviciile PES, iar Twitter pentru a scoate în evidență noile oportunități de instruire. În Italia, Planul de comunicări „Garanția pentru tineret” 2014-2015 utilizează campanii specifice pe Internet și mobil pentru a partaja informații către grupuri țintă bine definite.
 • Portofolii online: O condiție pentru crearea unui portofoliu online eficient ca soluție pentru imperfecțiunile pieței muncii este faptul că acesta trebuie să facă parte dintr-o platformă generală.  Un proiect recent din Olanda, Let’s Connect, a demonstrat faptul că instrumentul nu este fezabil în contexte izolate. Este esențial ca portofoliile online să servească drept o punte de legătură între diferite organizații sau medii. Acest lucru poate fi realizat numai prin aplicarea unui anumit grad de standardizare cu privire la schimburile de informații. Un astfel de schimb este condiționat de aplicarea unui nivel comun și împărtășit de înțelegere a informațiilor (de exemplu, cu privire la competențe, acestea reprezentând informații „sensibile”) de către diferitele părți. (Lievens, 2015)

 

 • Sunteți implicat(ă) în instruirea specialiștilor în servicii de orientare profesională? Manualul de instruire pentru manageri și specialiști în TIC și IPM este disponibil aici.​
 • Sunteți interesat(ă) să citiți manualul despre problemele administrative din domeniul IPM, TIC și orientarea profesională pe tot parcursul vieții? Acesta este disponibil aici.​
Collapsible section
Collapsed by default