Η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας είναι πλέον πιο ανοιχτή στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παράλληλα όμως και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων τους.

Αυτό ήταν ένα βασικό συμπέρασμα της ημερίδας με τίτλο  «Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας – αξιολόγηση και πιστοποίηση της μάθησης και των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», που διοργάνωσε χθες το Cedefοp σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνδρομή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct.

Η ημερίδα, που επικεντρώθηκε στις τελευταίες μελέτες του Cedefop σχετικά με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, και τις νέες μεθόδους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην επιτροπή συμμετέχει το Cedefop μαζί με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης.

Press release details

Press release type

Descărcări

Δελτίο τύπου σε μορφή PDF

EN