Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Provision of Heating Oil for the Cedefop building

AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/004/17

The purpose of the contract is the provision of heating oil for the Cedefop building.

This call has been published in the Supplement to the Official Journal of the European Communities 2017/S 150-309641 of 08/08/2017.

Deadline for submitting tenders: 27/09/2017 (17h00 local time for hand-delivered tenders).

Requests for additional information/clarification should be received by 18/09/17.

The answers to such requests, if any, will be published under this banner, therefore please visit Cedefop's website frequently for updates.

If you are downloading these documents from our website, kindly send us an e-mail (C4T-Services-mbx@cedefop.europa.eu) notifying us.

 

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/S 150-309641 of 08/08/2017.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27/09/2017 (ιδιοχείρως έως τις 17:00 τοπική ώρα)

Καταληκτική ημερομηνία για αίτημα διευκρινίσεων: 18/09/17.

Όλες οι απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων ή τυχόν πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιεύονται εδώ, για αυτό καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του Cedefop ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Αν "κατεβάσετε" τα έγγραφα του διαγωνισμού από αυτήν την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε με e-mail (C4T-Services-mbx@cedefop.europa.eu).

Λήψεις

Contract award notice

EL112.27 KB
EN95.49 KB
09/12/2017

Procurement documents_Συγγραφή υποχρεώσεων_Heating Oil

EN575.41 KB
08/08/2017

Call details

AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/004/17
08/08/2017
27/09/2017

For any questions or clarifications, please read the frequently asked questions first, before contacting the procurement service by email mail