Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning?

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.
The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning? cover

Λήψεις

Herausforderung Validierung: wann werden in Europa alle Lernergebnisse anerkannt?

DE
DOI: 10.2801/63276TI-BB-14-006-DE-NISBN: 978-92-896-1527-316/12/2014226.09 KB

Πόσο κοντά στην αναγνώριση όλων των μορφών μάθησης βρίσκεται η Ευρώπη;

EL
DOI: 10.2801/63632TI-BB-14-006-EL-NISBN: 978-92-896-1529-716/12/2014341.24 KB

The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning?

EN
DOI: 10.2801/63959TI-BB-14-006-EN-NISBN: 978-92-896-1531-001/11/2014264.1 KB

El desafío de la validación: ¿Está Europa lejos de reconocer todos los aprendizajes?

ES
DOI: 10.2801/64001TI-BB-14-006-ES-NISBN: 978-92-896-1533-416/12/2014222.93 KB

Le défi de la validation: l’Europe en passe de reconnaître toutes les formes d’apprentissage?

FR
DOI: 10.2801/64248TI-BB-14-006-FR-NISBN: 978-92-896-1535-816/12/2014323.78 KB

La sfida della convalida: quanto tempo serve ancora all'Europa per riconoscere tutte le forme d'apprendimento?

IT
DOI: 10.2801/64865TI-BB-14-006-IT-NISBN: 978-92-896-1537-216/12/2014222.88 KB

Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się?

PL
DOI: 10.2801/65121TI-BB-14-006-PL-NISBN: 978-92-896-1539-616/12/2014324.6 KB

O desafio da validação: quão perto está a Europa do reconhecimento de todas as aprendizagens?

PT
DOI: 10.2801/65564TI-BB-14-006-PT-NISBN: 978-92-896-1541-916/12/2014238.82 KB

Herausforderung Validierung: wann werden in Europa alle Lernergebnisse anerkannt?

DE
DOI: 10.2801/65784TI-BB-14-006-DE-EISBN: 978-92-896-1528-016/12/2014298.24 KB

Πόσο κοντά στην αναγνώριση όλων των μορφών μάθησης βρίσκεται η Ευρώπη;

EL
DOI: 10.2801/6601TI-BB-14-006-EL-EISBN: 978-92-896-1530-316/12/2014302.9 KB

The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning?

EN
DOI: 10.2801/66492TI-BB-14-006-EN-EISBN: 978-92-896-1532-701/11/2014295.53 KB

El desafío de la validación: ¿Está Europa lejos de reconocer todos los aprendizajes?

ES
DOI: 10.2801/6682TI-BB-14-006-ES-EISBN: 978-92-896-1534-116/12/2014297.66 KB

Le défi de la validation: l’Europe en passe de reconnaître toutes les formes d’apprentissage?

FR
DOI: 10.2801/66908TI-BB-14-006-FR-EISBN: 978-92-896-1536-516/12/2014299.92 KB

La sfida della convalida: quanto tempo serve ancora all'Europa per riconoscere tutte le forme d'apprendimento?

IT
DOI: 10.2801/67021TI-BB-14-006-IT-EISBN: 978-92-896-1538-916/12/2014297.28 KB

Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się?

PL
DOI: 10.2801/67283TI-BB-14-006-PL-EISBN: 978-92-896-1540-216/12/2014296.47 KB

O desafio da validação: quão perto está a Europa do reconhecimento de todas as aprendizagens?

PT
DOI: 10.2801/67392TI-BB-14-006-PT-EISBN: 978-92-896-1542-616/12/2014298.56 KB

Publication Details

2014
November
9092

Σειρά

Available only in electronic format (download)