Ο σκοπός της ανοιχτής αυτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την τροφοδοσία σε πετρέλεαιο θέρμανσης για τις ιδίες ανάγκες του Cedefop.

Η προκήρυξη σύμβασης έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2009/S 100-143994 στις 27.05.2009.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  10.09.2009 (17:00 τοπική ώρα για προσφορές που παραδίδονται ιδιοχείρως). 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με τον εν λόγω διαγωνισμό, άν υπάρχουν, θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα την οποία καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά για ενδεχόμενες αλλαγές.

Αν "κατεβάσετε" τα έγγραφα του διαγωνισμού από αυτήν την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε με e-mail (c4t-services@cedefop.europa.eu) .

The purpose of this open invitation to tender is the supply of heating gas oil for the Cedefop building. 

This call has been published in the Supplement to the Official Journal of the European Communities 2009/S 100-143994 of 27.05.2009.

Deadline for submitting tenders: 10.09.2009 (17h00 local time for hand-delivered tenders). 

Requests for clarification concerning this call for tender, if any, will be published under this link. Please visit Cedefop's website frequently for updates.

If you are downloading these documents from our website, kindly send us an e-mail (c4t-services@cedefop.europa.eu) notifying us. 

Call details

Procurement type
Call for tenders
Status
Completed
Official Publication Date
27/05/2009
Closing date
10/09/2009
Reference
AO/RES/ASAIN/HeatingOil/002/09

Letöltések

Contract Award Notice

EN 59.43 KB

Σχέδιο Σύμβασης (Παρ. Γ) - Draft Contract

EN 7.94 MB

Ετικέτα εσ. φακέλου (Παρ. H) - Label information

EN 25.5 KB

Kριτήρια Aποκλεισμού (Παρ. Δ) - Exclusion Criteria

EN 63 KB

Προδιαγραφές (Παρ. Α) - Specifications

EN 161.95 KB

Προκήρυξη Σύμβασης (Παρ.Β) - Contract Notice

EN 76.77 KB

Τεύχη Διαγωνισμού - Tender Documents

EN 356.39 KB