Ο σκοπός της ανοιχτής αυτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop.  Έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2009/S 99-142910 στις 26.05.2009.   

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με τον εν λόγω διαγωνισμό, άν υπάρχουν, θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα την οποία καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά για ενδεχόμενες αλλαγές.  Αν "κατεβάσετε" τα έγγραφα του διαγωνισμού από αυτήν την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε με e-mail (c4t-services@cedefop.europa.eu) .

Έχει προγραμματιστεί προαιρετική επιτόπια επίσκεψη για την Τρίτη 16.06.2009 (10:00). 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  06.07.2009 (17:00 τοπική ώρα για προσφορές που παραδίδονται ιδιοχείρως). 

The purpose of this open invitation to tender is the provision of green maintenance professional services and garden management at the Cedefop building complex. This call has been published in the Supplement to the Official Journal of the European Communities 2009/S 99-142910 of 26.05.2009.

Requests for clarification concerning this call for tender, if any, will be published under this link. Please visit Cedefop's website frequently for updates. If you are downloading these documents from our website, kindly send us an e-mail (c4t-services@cedefop.europa.eu) notifying us.

An optional site visit is scheduled on 16.6.2009 (10:00).  Deadline for submitting tenders: 06.07.2009 (17h00 local time for hand-delivered tenders. 

 

Call details

Procurement type
Call for tenders
Status
Completed
Official Publication Date
26/05/2009
Closing date
06/07/2009
Reference
AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09

Tniżżil

Contract Award Notice

EN 59.14 KB

Κριτήρια Αποκλεισμού(Annex IV) - Exclusion Criteria

EN 63 KB

Τεύχη Διαγωνισμού - Tender Documents

EN 413.7 KB

Ετικέτα εσ. φακέλλου (Αnnex VIII) - Label information

EN 25 KB

Σχέδιο Σύμβασης (Annex III) - Draft Contract

EN 334.68 KB

Προκήρυξη Διαγωνισμού (Annex II) - Contract Notice

EN 78.36 KB

Οικονομική Προσφορά (Annex I) - Financial Offer

EN 201.5 KB