Είστε εδώ

Εγγραφή στο RSS - Conference

Conference

Displaying results 145 - 168 out of 814

Σελίδες

Συμβάν
Σεπτέμβριος 2008
Συμβάν
Νοέμβριος 2008
Potential of National Qualifications Framework (NQF) for vocational education and training and its valuation in practice
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2008
Redesigning the map of European higher education
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2008
Innovation - key from slowdown to growth
Συμβάν
Νοέμβριος 2008
Mobilitι des ιtudiants, lancement du programme "Erasmus Mundus 2"
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2008
L'assurance de la qualité
Συμβάν
Νοέμβριος 2008
Gouvernance des etablisissements
Συμβάν
Οκτώβριος 2008
Inclusion sociale / scolarisation des ?l?ves handicap?s
Συμβάν
Ιούνιος 2008
4. Interdisziplinδre EduMedia Fachtagung
Συμβάν
Μάιος 2008
Συμβάν
Μάιος 2008
Συμβάν
Μάιος 2008

Σελίδες