Κράτη μέλη της ΕΕ Δημοσιεύσεις και εκθέσεις Εκδηλώσεις News and press releases Articles
Austria 44 51 69 2
Belgium 39 176 58 2
Bulgaria 38 6 53 2
Croatia 32 1 46 3
Cyprus 44 20 48 2
Czechia 42 61 51 3
Denmark 46 18 42 2
Estonia 46 15 65 2
Finland 47 27 55 2
France 52 72 59 2
Germany 52 83 141 3
Greece 32 172 216 4
Hungary 41 41 52 2
Ireland 39 39 63 2
Italy 49 61 81 2
Latvia 43 20 47 2
Lithuania 41 15 65 2
Luxembourg 36 6 45 2
Malta 36 6 63 2
Netherlands 44 24 64 2
Poland 47 19 50 3
Portugal 45 73 59 2
Romania 36 13 45 3
Slovakia 42 6 55 2
Slovenia 42 21 53 2
Spain 46 62 70 2
Sweden 44 28 50 2
Other countries Δημοσιεύσεις και εκθέσεις Εκδηλώσεις News and press releases Articles
Iceland 31 3 39 0
Norway 38 12 43 0
United Kingdom 55 71 54 2