Διατίθεται δωρεάν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώσεις, σωματεία και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ) ο παλιός εξοπλισμός του Cedefop
Το Κέντρο παραδίδει τον εξοπλισμό ως έχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση του ή για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.ΤραπέζιαΤο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στα πλαίσια ανανέωσης του εξοπλισμού του (έπιπλα και εξαρτήματα πληροφορικής) διαθέτει δωρεάν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώσεις, σωματεία και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ) τον παλιό του εξοπλισμό.

Κατάλογος επίπλων γραφείου προς διάθεση:

  • Γραφεία
  • Συρταριέρες
  • Έπιπλο θυρίδων
  • Καρέκλες

Οροι και λεπτομερειες
Συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση διάθεσης εξοπλισμού και αποστολή στα:

Fax 2310 490 102 και/ή στη ταχυδρομική διεύθυνση:
ΤΘ 22427
ΤΚ 55102 Θεσσαλονίκη Φοίνικας
Τηλ. 2310 490102
Υπόψη: Προϊστάμενου Διοίκησης

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2009

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του σωματείου, ένωσης κλπ. και από την υπόδειξη του ατόμου που θα είναι εντεταλμένο να παραλάβει τον εξοπλισμό.

Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τον εξοπλισμό με δικά τους έξοδα από τις εγκαταστάσεις του.

Το Κέντρο θα ειδοποιήσει τους αιτούντες για την παραλαβή του εξοπλισμού. Η παραλαβή θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα υπογράφει και το πιστοποιητικό παραλαβής.

Η διεύθυνση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι: Cedefop, Ευρώπης 123, Πυλαία Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο δεν δεσμεύεται ότι θα ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις ή το σύνολο του κάθε αιτήματος.

Call details

Procurement type
Call for expression of interest
Status
Completed
Official Publication Date
27/11/2009
Closing date
15/07/2009

Downloads

Application form

EN 37.5 KB