You are here

Slovakia

Country fiche

Slovakia

A list of fields of study in an oversupply at the labour market and a list of fields of study in an undersupply in the labour market

Zoznam študijných odborov a učebných odborov nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

National Project III-2/A: Education and Training for Labour Market

Národný projekt III/2A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce

National Project: Forecasting of Developments of Labour Market Needs

Národný projekt: Prognózy vývoja na trhu práce

National project: National Register of Occupations (NRO) III

Národný projekt: Národná sústava povolaní III

Online Guide to the Labour Market / Labour Market Integrated System

ISTP: Internetový sprievodca trhom práce