You are here

Czech Republic

Country fiche

Czech Republic

Education and Work

Vzdělávání a práce

On-line Career Counselling for pupils and students of elementary and secondary/high schools

On-line kariérové poradenství pro žáky a studenty základních a středních škol (Portál Infoabsolvent)

Regional Vocational Scholarship Programmes

Krajské stipendijní programy středního odborného školství

Sector Councils

Sektorové rady

Vocational Qualification

Profesní kvalifikace (Abbreviation NSK - Národní soustava kvalifikací (National Register of Qualifications))