Latvijas profesionālās izglītības iestāu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss tekstiliju raoanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavoanas jomā.

Adresāts: profesionālās izglītības iestāu audzēkņi un reflektanti.

Event details

Event Date(s)
03/04/2009 - 05/04/2009
Event Type
Event
City
Riga
Country
Latvia

Downloads

Plans for 2009

EN