You are here

Slovenia

Country fiche

Slovenia

Career guidance in tertiary education

Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov IJ visokem šolstvu 2015-2020

Competence centres for HR development

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC)

Increasing effective coordination of supply and demand in the labour market

Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Project Learning with younger Adults

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Records and analytical information system for higher education in the Republic of Slovenia

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ)