You are here

Poland

Country fiche

Poland

Labour Market Observatory for Education

Obserwatorium rynku pracy dla edukacji (ORPdE)

Labour Market Observatory of Lubelskie

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy (LORP)

Study of Human Capital in Poland (BKL)

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)

Vocational education modernization in Małopolska region

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - two editions of the project financed from two budgetary periods of the EU.